Hva utgjør barnebidraget som en engangsutbetaling i dag?

Hva koster det egentlig å være bidragsbetaler? Med utgangspunkt i en middels inntekt på 300.000 kroner får vi følgende tall:

Nåverdien av barnebidraget
Inntektmånedlig bidragbidrag etter skattI banken om 18 årNåverdi
300.000,-2.750,-1.980,-827.066,-530.244,-
Forutsetninger: Pengene settes inn på høyrentekonto til 6,66 prosent rente i Haltdalen Sparebanken. Årlig inflasjon: 2,5%. Beregningene bygger på dagens bidragsordning. Regjeringen vil fremme forslag til ny ordning for Stortinget senere i år.