Hva skjer hvis du blir syk i ferien?

Hva skjer med ferien din dersom du blir syk før eller eller i ferien?

Blir du syk i mer enn seks dager etter at du har begynt på ferien, kan du kreve å få et tilsvarende antall virkedager som ny ferie senere i ferieåret.

Kravet må dokumenteres med legeerklæring.

Dersom du blir så syk (arbeidsufør) at du overhodet ikke får tatt ferie i ferieåret kan du kreve å få to uker (12 virkedager) overført til neste år. Men ikke mer enn to uker.