Hva skjer fremover?

Til nå har bankene konsentrert seg om å tilby basistjenester og oppfylle sine oppgaver som en pålitelig og troverdig leverandør av banktjenester over et nytt medium.

Flere hundre tusen nordmenn sverger nå til nettbank, et tall som har vokst kraftig de siste årene.

Enda flere

Trolig vil tallet bli enda høyere ettersom bankene i stadig større grad omgjør bankfilialene sine til rådgivingskontorer i større grad enn betalingsformidlere.

Etterhvert vil interaksjonen og personalisering av tjenestene vokse frem. Dette vil gjøre at nettbanken skal bli et mer levende medium mellom deg og banken.

Få mennesker

Det vil også føre til at nettbanken overtar den jobben som bankfunksjonærene til nå har hatt.

Dette betyr at vi om en stund ikke vil ha mulighet til å møte menneskene bak skranken, men må lære oss å stole på den nye teknologien. Enten du liker det eller ikke.