Hva skal til for å få erstatning?

Skal du nå fram med et erstatningskrav må det foreligge et økonomisk tap. Rettspraksis krever i tillegg at det også må foreligge et klanderverdig forhold hos den ansvarlige.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Gårdeier, eller de ansvarlige instanser, må med andre ord være å bebreide for skadessituasjonen som er oppstått.

Har de ansvarlige gjort det man med rimelighet må kunne forlange, vil det ikke foreligge noe klanderverdig forhold, og du vil ikke ha en erstatningberettiget skade.

Gårdeieren plikter mao. ikke å sitte vakt 24 timer i døgnet for å kunne måke bort hvert eneste snøfnugg, men han må rydde opp når forholdene tilsier det.

Hva skal til for å få erstatning?

Eksempler:

 • Store snømengder på skrånende bygårdstak. I henhold til politivedtektene har gårdeier normalt plikt til å sikre bygningen slik at snø og ismasser ikke faller ned fra taket.

  Dette gjøres normalt ved at taket - om mulig, ryddes for snø og is, eller at det settes opp sperrer på taket som hindrer nedfall.

  Gårdeieren vil kunne sies å ha handlet klanderverdig hvis han enten ikke har satt opp slike fysiske sperrer der det er nødvendig, eller ikke har utført nødvendig vedlikehold på sperringene slik at har mistet sin funksjon over tid.

  Ligger det en stor isklump på biltaket ditt når du kommer ut fra butikken er det mao. mye som tyder på at bygningen ikke har vært tilstrekkelig sikret.

 • Hull i veien. Du trenger ikke å ha vært lenge i Norge for å finne ut at veinettet ofte er elendig.

  Dette må du som bilist akseptere, og det blir dermed opp til deg å avpasse farten etter forholdene.

  Noe helt annet vil være hvis du kjører på en vei som normalt har et svært godt veidekke, og plutselig kjører oppi et stort hull som ikke er merket.

  Et hull i veibanen behøver altså ikke å være klanderverdig i seg selv. Det blir det først dersom de ansvarlige har vært klar over hullet uten å ha reparert det, eller tatt andre nødvendige forholdsregler for å sikre det.