Hva sier LetsBuyIt?

DinSide har full forståelse for at kunder blir illsinte når de ikke får sine varer til avtalt tid. Samtidig kan alle, også norske nettbutikker, gjøre feil. Vi tok derfor en prat med informasjonsdirektøren i LetsBuyIt, Rune Kibsgaard Sjøhelle.

Og Kibsgaard Sjøhelle er enig i at LetsBuyIt kan bli flinkere når det gjelder levering og kundeoppfølging.

At pengene trekkes allerede fra handelens stengedato er imidlertid en nødvendighet, sier han.

- Vi legger først ut varen for salg, registrerer hvor mange som har lyst til å kjøpe, og venter så til stengedatoen. Når handelen er avsluttet, trekkes pengene, og vi kjøper varene hos våre leverandører.

Skulle vi først ha trukket pengene når varene ble sendt til forbruker, ville vi blitt nødt til å holde en langt høyere pris, noe vi altså har valgt å ikke gjøre.

Kundeoppfølgingen skal bli bedre

Hele LetsBuyItkonsernet håndterer rundt 1000 produkter hver eneste dag, og vi jobber med å få en mer automatisert leveringsprosess. På grunn av stadig økning i kundemassen har vi imidlertid ikke klart å følge opp fort nok.

I tillegg må vi bli flinkere til å gi kundene beskjed når vi blir klar over forsinkelser. Per i dag får ikke kundene beskjed om forsinkelser via e-post, men dette jobbes det med i dag.

Samspillet med noen av leverandørene kan også bli bedre. Vi har derfor blitt langt strengere i utvelgelsen av disse, og flere har allerede blitt kuttet ut for å slippe unødvendige mellomledd, avslutter Rune Kibsgaard Sjøhelle.

Hva mener vi?

De fleste av oss er nok langt flinkere til å sende e-poster med ris enn med ros.

At norske nettbutikker sliter med leveringsproblemer, og laber kundeoppfølging, er det imidlertid ingen tvil om. Her virker det dessverre som om de har mye å lære av sine utenlandske konkurrenter.

Vi håper imidlertid at nettbutikkene følger opp sine løfter om bot og bedring, ellers tror vi de mister den skjøre tilliten kundene har.

Det å sende kundene en e-post når det er klart at varen blir forsinket, er etter vår mening et must for nettbutikker som vil bli oppfattet som seriøse.

Med nærmeste konkurrent kun et museklikk unna er nemlig fallhøyden stor.

Vi i DinSide kommer selvsagt til å følge opp hvorvidt de norske nettbutikkene holder det de lover, men vi er også avhengig av DINE tilbakemeldinger.

Har du erfaring med norske nettbutikker & samkjøpsbutikker, kan du dele dem med oss i hovedartikkelens diskusjonsgruppe.