Hva sier If?

If forklarer mye av prisforskjellen med at selskapene har ulik informasjon om kundene, og også at de behandler informasjonen ulikt.


- If har som mål å prise den enkelte kunde mest mulig i tråd med den risikoen vedkommende representerer. Dette medfører sterkt differensierte priser. Prisene avhenger av mange faktorer, og kan føre til store prisforskjeller mellom selskapene. For noen vil dette slå positivt ut i prisen, for andre negativt, sier informasjonssjef i If Skadeforsikring, Emma Elisabeth Vennesland.

Hun mener forskjellen i pris kan ha en eller flere av følgende forklaringer:

- Fordi selskapene benytter selskapsinterne vurderingsmetoder per risiko vil dette gi ulike priser per kunde/objekt fra de ulike aktørene i markedet. Det foregår en konkurranse mellom aktørene på hvem som i det lange løp klarer å prise differensiert risiko best. Noen aktører tar denne konkurransen svært alvorlig, mens andre ikke tar den like alvorlig.

- Eventuell nysalgsrabattering i noen selskaper fører til at If i enkelte tilfeller ikke kommer best ut på pris ved nytegning.

- Ulik informasjon i selskapene om skade- og betalingshistorikk kan føre til betydelige prisforskjeller.

- I de aller fleste tilfellene vil medlemmer av organisasjoner a la Huseiernes Landsforbund oppleve at forsikringstilbudet fra If er konkurransedyktig, og mer til på grunn av medlemsrabatten. Hvorfor dette ikke stemmer i DinSides eksempel er vanskelig å uttale seg om, i og med at vi ikke kjenner identiteten på vedkommende, avslutter Vennesland.