Hva med ferie hvis du allerede har sagt opp, eller fått sparken?

Et aktuelt spørsmål for mange i en tid preget av stadig hyppigere jobbytter.

Ferieavvikling i oppsigelsestid

Oppsigelse fra arbeidsgiver
Arbeidsgiver kan ikke uten arbeidstakers samtykke legge ferie til tid hvor oppsigelsesfristen løper etter oppsigelse fra arbeidsgiver, med mindre oppsigelsesfristen er tre måneder eller lengre. Arbeidstaker kan motsette seg at allerede fastsatt ferie avvikles i slike tidsrom før fratreden

Oppsigelse fra arbeidstaker
Har du selv sagt opp kan ferie fastsettes og avvikles i tiden etter oppsigelsen.

Endring av tiden for fastsatt ferie
Tiden for fastsatt ferie kan ikke ditt samtykke endres på grunn av oppsigelse unntatt ved ekstraordinære hendelser.

Rett til å kreve ferie lagt til oppsigelsestid
Du kan kreve at ferie avvikles før oppsigelsesfristens utløp, hvis det etter dette tidspunkt ikke er tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden eller ferieåret, jf § 7 nr. 1 og 2. Arbeidstaker som selv sier opp sin stilling etter 15 august, kan likevel ikke kreve at ferie legges til tiden før 30 september.