Hva må de gjøre for pengene?

Ingenting er gratis, og de fleste må slite litt for lommepengene. Jo eldre barna blir, jo vanligere er det også at de tar seg ekstrajobber for å spe på inntekten sin.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

I følge rapporten må de fleste barna rydde rommet sitt, en annen ting er at det tradisjonelle kjønnsrollemønsteret følges blant foreldrene.

Det er f.eks. flere jenter som må hjelpe til med husarbeid og dyrepass, mens gutta får ansvar for snømåking, hagearbeid, bilvask og vedbæring.

I følge rapporten er det kun 10 prosent av foreldrene som svarer at arbeidsoppgavene alltid blir gjort. Det er ofte de yngste barna som svikter. I tillegg oppgir enslige forsørgere oftere at dette skjer, og det samme gjelder i familier med høyt utdannede mødrene. Som rapporten påpeker er dette også de familiene som forlanger mest husarbeid av barna.

De fleste foreldrene er likevel tilfredse med ordningen med lommepenger og arbeidsforpliktelser i hjemmet. Misnøyen er først og fremst knyttet til at det blir så mye mas om å gjøre ting som en forelder skriver. Å skulke unna ser heller ikke ut til å få de store konsekvenser. Kun 25 prosent av foreldrene oppgir at dette får innvirkning på beløpets størrelse.