<B>FRIST I DAG:</B> Hvis du ikke ønsker merarbeid i forbindelse med levering av selvangivelsen, må du levere i dag. Men du kan også søke om utsettelse. Foto: Per Ervland
FRIST I DAG: Hvis du ikke ønsker merarbeid i forbindelse med levering av selvangivelsen, må du levere i dag. Men du kan også søke om utsettelse. Foto: Per ErvlandVis mer

Hva lurer du på?

Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen har svart på lesernes skattespørsmål.

Har samboeren din fått fradrag for alle lånerentene? Eller lurer du på om du er plassert i riktig skatteklasse? Selvangivelsen kan by på hodebry, og DinSides lesere har allerede stilt oss mange relevante spørsmål til utfyllingen av årets selvangivelse.

>>>Alt om årets selvangivelse

Advokat Gry Nilsen fra Skattebetalerforeningen. Foto: Bo Mathisen
Advokat Gry Nilsen fra Skattebetalerforeningen. Foto: Bo Mathisen Vis mer


Slik får du svar

Advokat Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen tok for seg mange ulike temaer da hun svarte på spørsmål fra leserne om skatt og selvangivelsen her på DinSide i dag.

Nedenfor kan du lese svarene fra Skattebetalerforeningen.

Nettmøtet er nå avsluttet.

Stor forskjell i lønn

Innsendt av Ingers
19.04.2010 14:28
Jeg har ca 300.ooo i lønn og min mann har nærmere 900.000, kan han da liknes i kl 2?
Nei, dere lignes begge i klasse 1E, slik at dere får hvert deres personfradrag på 40.800 kroner, som legges inn ved skatteberegningen. Klasse 2 for ektefeller er bare aktuelt der den ene har så lav inntekt at vedkommende ikke får utnyttet personfradrget sitt.

Skatteklasse.

Innsendt av Inge
19.04.2010 15:35
Hei!
Lurte på hvilken skatteklasse jeg skal liknes i, når jeg haddde min sønn boende hos meg til og med August 2009. han flyttet da til sin mor for skolegang. Har snakket med skatt vest og de sa att jeg skulle være i skatteklasse 1 p.g.a det var hvor sønnen vår bodde ved utgangen av året.
Er dette riktig??han har bodd 8 mnd hos meg og 4 mnd hos moren???

Mvh
Inge
Når barnet bor like mye hos begge foreldrene (50/50), skal foreldrene lignes i skatteklasse 2 annethvet år. Den som barnet bor hos ved utgangen av året, regnes som enslig forsørger dette året.

Hvis derimot barnet først har bodd mest hos den ene av foreldrene, og deretter mest hos den andre, slik som jeg oppfatter er tilfellet her, er det den av foreldrene som barnet har bodd lengst hos, som skal lignes i klasse 2.

Forklar situasjonen i tekstefeltet 5.0, og be om å bli lignet i klasse 2.

fradrag for barnepass & barnehage 3.2.10

Innsendt av Lars
19.04.2010 17:06
Hei , barnehagen til min sønn har ikke rapport om dette, er det slik at jeg kan få tilbakebetalt for tidligere år hvor jeg ikke selv har ført opp dette ?
Foreldrefradraget gjelder dokumenterte utgifter til pass og stell av barn. Ved kommunal barnehage eller skolefritidsordning er beløpet forhåndsutfylt i selvangivelsen. Har man derimot privat barnehageplass eller hvit dagmamma må man selv føre opp beløpet i post 3.2.10.

Har du glemt fradraget for 2007 og 2008, er det mulig å be om å få tatt med fradragene for disse årene ved 2009-ligningen. Det kalles "summarisk endring", og gjelder for inntekt eller fradrag opp til 30.000 kroner. Gi nærmere opplysninger i tekstfeltet post 5.0, og legg ved dokumentasjon for det du har betalt til barnehagen disse årene.Du har ikke noe ubetinget krav på fradrag for tidligere år, men gjelder det kurante poster slik som her, går det vanligvis greit.

fradrag for gjeld

Innsendt av hakkepeiling
19.04.2010 21:17
Hei,

Da kona står som hovedlåntaker på huslånet har hun fått alle rentefradragene. Hun har en inntekt på ca 350 000, jeg tjener ca dobbelt så mye. Vil det da lønne seg for oss å flytte på gjeld, eller betyr ikke dette noe da hun tjener så mye at hun kan benytte seg av hele fradraget?
Som du er inne på : Normalt har det ingen skattemessig betydning hvem som fører opp rentefradraget. Retefradraget påvirker bare grunnlaget for 28 % skatt, ikke grunnlaget for toppskatt. Den skattemessige effekten av fradraget er dermed den samme for deg og kona.

Fradrag?

Innsendt av Abrar
19.04.2010 22:48
Hei Gry. Lurer på en ting i forhold til fradrag. I fjor tok jeg et kurs som heter "lov & bransjekurs". Et kurs som er nødvendig for å utdanne seg til legemiddelkonsulent. Kurset var i regi av legemiddelindustrien. Tok kurset privat og måtte dermed ut med alle utlegg selv, og den kostet ca 10 000kr, i tillegg kom reise utgiftene på ca 2500kr. Har tatt vare på kvitteringene. tror du jeg kan fradragsføre dette? tusen takk på forhånd.
Det er dessverre sjelden mulig å fradragsføre utgifte til utdannelse. Normalt er det ikke fradrag for videreutdanning. Ved vanlig oppdatering er det i utgangspunktet fradragsrett, men fradraget går inn i minstefradraget, som i 2009 er på inntil 70.350 kroner.

På den annen side er det svært gunstige regler for å få dekket utdannelsesutgifter skattefritt av arbeidsgiver. Hvis det blir aktuelt for deg å ta mer utdannelse senere en gang, bør du sjekke disse reglene.

Mvh, Gry Nilsen, Skattebetalerforeningen

midlertidlig yfør

Innsendt av gzim krivaqa
19.04.2010 23:11
jeg er midlertidelig yfør.d.v.s.at for hver år har jeg levert skattekort til NAV men har fått beskjed at de trnger ikke det da de har egenne satser de brukker. men i år så fikk jeg restkatt på helle 24,000.-kr.det er helt utolig.det tokk knekken på meg. er veldig fortvillet.skjekket alle postenne imot årsoppgavenne som jeg har fått, og de stemmte akkurat.kan du hjelpe meg å fårsto hvordan kan noe som dette her skje.??

håper du får andeledning til og see på min problem.
på fohånd takk
hilsen gzim krivaqa
En så høy restskatt tyder på at det må være feil.
Finn frem arket "Foreløbig beregning av skatter og avgifter". Rett over linjen hvor det står "foreløbig beregnet restskatt" er forskuddstrekket oppført. Hva står det der? Stemmer det tallet med hva Nav har trukket av stønaden din gjennom året?
Hvis trekket ikke er tatt med, eller bare deler det, vil retskattbeløpet være feil.

(En annen årsak til restskatt kan selvfølgelig være at du har hatt store uventede inntekter fra andre Nav, som det ikke er foretatt forskuddstrekk i, men jeg oppfatter deg slik at det ikke er tilfellet.)

Foreldrefradrag for samboere?

Innsendt av Arvid
20.04.2010 05:20
Hei der, jeg lurte på om man kan trekke foreldrefradrag for samboere? vi har 2 barn 2år og 8år og det er kun jeg som forsørger oss her i huset.

Jeg førte dette opp for noen år siden også og fikk fratrekk, husker ikke helt hva det het, men mener jeg førte på Særskilt foreldrefradrag eller noe sånn.

Men det er likksom ikke så lett å finne ut av dette da:)
Du tenker nok på to forskjellige fradrag.

Foreldrefradraget gjelder dokumenterte utgifter til pass av barn, dvs. fradrag for utgifter til barnehage, hvit dagmamma eller skolefritidsordning.

Tidligere fantes det et forsørgerfradrag, når man forsørget andre. Dette fradraget er borte.

Jeg forstår det slik at din samboer er uten inntekt? Hadde dere vært gift vil du blitt lignet i klasse 2, som innebærer at det legges inn et ekstra personfradrag ved skatteberegningen, slik at skatten reduseres med 11.424 kroner. Dette gjelder dessverre ikke samboere.

Mvh, Gry Nilsen, Skattebetalerforeningen

Underholdnings bidrag

Innsendt av HA
20.04.2010 06:55
Hei hei!
Jeg er skilt og betaler underholdnings bidrag til min tidligere kone.
Kan jeg trekke dette fra? og vil hun da må oppgi dette som inntekt?

Mvh.HA
Underholdsbidrag til tidligere ektefelle er fradragsberettiget for den som betaler, og skattepliktig for mottaker. Underholdsbidrag føres til fradrag i post 3.3.3. Derimot er ikke barnebidrag fradragsberettiget.

Mvh, Gry Nilsen, Skattebetalerforeningen

Arveavgift vs. inntektskatt

Innsendt av ER
20.04.2010 07:59
Jeg har arvet i 2009, arveavgiftssaken er behandlet av rett instans og innbetaling er foretatt.

Skal beløpet likevel oppgis i selvangivelsen? Det skal vel ikke dobbelbeskattes??
Har du arvet 100.000 kroner eller mer, må du oppgi beløpet i post 1.5.3. Arv er ikke skattepliktig. Grunnen til at du må opplyse om beløpet er for å forklare hva du har levd av, og/eller årsaken til at formuen din har økt.

Mvh, Gry Nilsen, Skattebetalerforeningen

skjermingsfradrag

Innsendt av elvis
20.04.2010 08:43
forståelig forklaring på skjermingsfradrag.
Når du kjøper en aksje, er prisen på aksjen, inklusiv omkostninger (kurtasje), aksjens skjermingsgrunnlag. For å finne skjermingsfradraget multipliserer du grunnlaget med en skjermingsrente. Skjermingsrenten varierer fra år til år. For 2009 er skjermingsrenten 1,3 %.

Eksempel på beregning av skjermingsfradrag: Kjøpt aksjer inklusive omkostninger for 10.000 kroner. Skjermingsfradraget for 2009 er (10.000 x 1,3 %)130 kroner.

Mottar du aksjeutbytte som er høyere enn skjermingsfradraget, er den delen av utbyttet skattepliktig. Mottar du utbytte som er lavere enn skjermingsfradraget, får du et ubenyttet skjermingsfradrag, som kan brukes et senere år for å redusere skattepliktig utbytte, eller gevinsten ved salg.

Skjermingsfradrag beregnes også for andre investeringer enn i aksjer, og beregnes også for selvstendig næringsdrivende som har eiendeler i virksomheten sin.

Mvh, Gry Nilsen, Skattebetalerforeningen

Leieinntekter

Innsendt av OleM
20.04.2010 08:43
Hei.
Kona og jeg har sammen med vår yngste sønn en leilighet for utleie. Hvordan skal dette dokumenteres for skattemyndighetene. Alle er i lønnet arbeid. Overskuddet er på ca 70.000 etter fradrag av husleie. Vi har ikke harr noen andre innvesteringer eller utgifter.
Dere fyller ut utleieskjemaet RF-1189 hvor dere fører inn leieinntekter og alle utgifter i forbindelse med utleien. Netto leieinntekt føres i selvangivelsen post 2.8.2. Netto leieinntekt fordeles mellom dere etter eierbrøken. Gi en forklaring i tekstfeltet 5.0. For eksempel: ”Jeg eier en tredjedel av leilighet i Svingen 3, (føy til gårdsnummer, bruksnummer, adresse) og har inntektsført en tredjedel av leieinntekten, 23.300 kroner.”

Netto leieinntekt beskattes med 28 % skatt.

Mvh, Gry Nilsen, Skattebetalerforeningen

Samboere -huslån og ligningsverdi

Innsendt av Me
20.04.2010 08:45
hei. Vi er samboere og kjøpte i fjor (2009) en leilighet sammen. Begge har skrevet under på alle papirer og vi betaler like mye på lånet. Men hele lånet er satt på samboer på ligningen. Må vi forandre dette slik at det står 50/50 på hver av oss, eller kan man gjøre opp disse rentene privat?
Ligningsverdien på leiligheten vi kjøpte er ikke ført opp på noen av oss. Det står en ligningsverdi i kjøpekontrakten. Kan vi gå ut fra at denne er riktig? eller skal denne justeres på noe vis? Og skal denne også føres med halve ligningsverdien på hver av oss?
Gjeld som er tatt opp i fellesskap vil alltid bli innrapportert bare på de ene. Som samboere må man altså selv fordele gjeld og renter. Når dere er ansvarlig for halvparten av gjelden hver, og hver av dere har betalt halvparten av rentene, gjør du det slik i selvangivelsen: Din samboer stryker beløpene som står forhåndsutfylt i hans/hennes selvangivelse, og skriver halvparten i stedet. Du må fylle ut tilsvarende poster. Du finner de riktige postene, og beløpene, ut fra din samboers selvangivelse. I merknadsfeltet, post 5.0, forklarer dere at dere eier halvparten hver og er 50/50 % ansvarlig for gjelden. Det er ikke nødvendig å sende inn noen dokumentasjon.

Mvh, Gry Nilsen, Skattebetalerforeningen

Huslån

Innsendt av gjedden
20.04.2010 08:47
Huslånet til min samboer og meg står på henne, men hun har et enkeltmannsforetak og har ikke fått selvangivelsen enda. Hvordan finner jeg ut hvor mye som skal stå på meg? Jeg kan vel ikke gå i nettbanken for å finne ut hvor mye lån vi har per i dag?
Takk!
Din samboers selvangivelse er tilgjengelig på nettet, så det enkleste er å finne tallene der. Alternativt vil du finne tallene i årsoppgaven for 2009 fra banken, som du også vil finne i nettbanken.

Mvh, Gry Nilsen, Skattebetalerforeningen

Lønn som mangler.

Innsendt av Gengis
20.04.2010 09:31
Hei.
Arbeidsgiveren min har gått konkurs og jeg har måttet søke dekning av lønn for desember fra lønnsgarantifondet. Søknaden er ikke behandlet enda. Hvordan fører jeg dette? Lønn fra arbeidsgiver har heller ikke kommet med på selvangivelsen. Skal jeg sette opp all lønn jeg skulle ha mottatt fra arbeidsgiver i én post eller skal jeg føre opp i to poster med det jeg har tjent hos arbeidsgiver og det jeg har søkt om dekning fra lønnsgarantifondet?
Du skal bare føre opp lønn fra arbeidsgiver, ikke fra Lønnsgarantifondet. Lønnen fra Lønnsgarantifondet kommer med i selvangivelsen for 2010.
Lønnen fra arbeidsgiver fører du i post 2.2.1.
Ta vare på de månedlige lønnslippene dine.

Ulik fordeling av rentefradrag for sambo

Innsendt av Severin
20.04.2010 10:29
Vi ble samboere i august ifjor, lånet står på meg med min samboer som medlåntager. Ifølge tinglysningsdokumentene (?) står visstnok fordelingen som 50/50, men vi har hele tiden operert med 33/67, dvs hun betaler 33% av rentene. Hvordan går vi frem for at hun skal få sin del av rentefratrekkene? Jeg har lest at det ikke er like rett fram som ved en 50/50 fordeling (hvor det bare er å korrigere uten dokumentasjon).
Så lenge din samboer er ansvarlig for en tredjedel av gjelden, og betaler en tredjedel av rentene etter en intern avtale mellom dere, skal hun føre opp dette i sin selvangivelse. I tekstfeltet 5.0 henviser til dere til den interne avtale.

Listepris ny bil

Innsendt av Ane B
20.04.2010 10:40
Hei
Jeg kjøpte bil i 2009. Ny pris inkl registrering var 239.000,-

Når jeg nå skal føre opp bilen i selvangivelsen, punkt 4.2.5 skal jeg føre inn 75% av listepris.

Hvordan finner jeg ut av dette? Er det 75% av det jeg betalte for bilen? Finner ikke tilsvarende bil annonsert noe sted, og vet derfor ikke hva den ville koste om den ble solgt nå, gått bare 3000 km
Bil kjøpt i 2009 verdsettes til 75 % av listepris som ny hos hovedimportør. Listeprisene finner du her:
http://www.skatteetaten.no/listepris

BSU

Innsendt av Tarald
20.04.2010 10:52
Hei

I selvangivelsen min står det at jeg må tilbakebetale skattefradragene jeg har fått ved å ha BSU konto i 2 år. Dette skyldes at banken feilaktig har rapportert at pengene på min tidligere BSU konto ble brukt til annet enn bolig. Banken har rapportert om feilen til skatteetaten, men hvordan retter jeg på dette i selvangivelsen?

MVH
Tarald
Så lenge banken har rapport om feilen, skal dette rettes av skatteetaten, og det er ikke nødvendig for deg å gjøre noe. Forhåpentligvis er alt i orden når du får skatteoppgjøret ditt i juni.

skatten 2009

Innsendt av Bjørn Lerudsmoen
20.04.2010 11:05
Hei, Jeg hadde brutto lønn i 2009 på 490.000 dermed så fikk jeg 9% ekstra skatt fordi jeg tjente over 470.000, desverre så byttet jeg jobb i juni, og da fikk jeg sluttopgjør inkl. ferie penger. disse feriepengene skulle jeg egentlig fått nå i år, men dette var vanlig prosedyre fikk jeg beskjed om. jeg havner på rundt 350.000 brutto når jeg trekt i fra kjøring og renter. er det da riktig att jeg skal betale toppskatt???
Toppskatt beregnes av brutto lønn, altså før fradrag.
For 2009 skal det betales toppskatt av inntekt over 441.000 kroner. Har du tjent 490.000 kroner skal du betale du 4.410 kroner i toppskatt (9 %).

skatteklasse2

Innsendt av yoko
20.04.2010 11:25
Jeg har i de siste årene vært enslig forsørger og blitt lignet i skatteklasse 2. Ifjor høst fikk jeg og min ikke meldepliktige samboer barn og i selvangivelsen er jeg blitt nå lignet i klasse 1. Kan jeg forandre dette til skatteklasse2? I tillegg har vi lån sammen 50/50. Er det best å korrigere selvangivelsen på begge, eller er det bedre å gjøre det opp internt?
Skattemessig sett er du ikke lenger enslig forsørger når du har fått barn med din samboer. Dermed faller også retten til skatteklasse 2 bort.
Når dere har lån sammen, er det riktig å fordele renter og gjeld i selvangivelsen.

Litt mere bil

Innsendt av Mats
20.04.2010 11:27
Hei.

Et videre spørsmål om bil.

En bil kjøpt i 2009 skal jo ha 75% av listeprisen som ny.
Ta et hypotetisk tal, 100 000kr ny. 75= 75 000kr.
Er det 75 000kr som skal skrives under "listepris som ny" eller skal det under forumen "rettet til" ?

I feltet "listepris som ny" skriver du 100.000, og i feltet til høyre, i kolonnen Formue/gjeld, skriver du 75.000. Det er 75.000 kroner som tas med som en del av din formue.

Barn og forsikringsutbetaling

Innsendt av lurer på
20.04.2010 11:37
Har en gutt som er født i 1997.Han har fått erstatning for en barneforsikring .Så langt er alt greit ,men han får også ca 300 000 i forsinkelserenter ,disse er det skatt på ,Kan vi som foreldre forlange at gutten får skrive egen selvangivelse ,jeg mener han kommer skattemessig bedre ut da han da vil få minstefradrag og eventuellt klassefradrag på beløpet .
Jeg vet at selve utbetalingen er skattefri .
jeg er uføretrygdet og vil helst ikke ha denne inntekten tilllagt min da NAV ikke er noe forståelsefull for noe som helst .
Min mann er sjømann tjener så godt at han må betale toppskatt så også hen er uaktuell å føre dette opp på .
Håper du kan svare oss
Så lenge barn er under 17 år lignes de sammen med foreldrene sine. Det er en egen regel om at barn som er 13 år eller eldre lignes for egen arbeidsinntekt, men det er altså ikke noen særregel for renteinntekt.
Trøsten får være at renteinntekter beskattes med 28 %. Det skal altså ikke betales toppskatt av renteinntekter. Renteinntekter er ikke pensjonsgivende inntekt, og påvirker ikke pensjonsutbetalinger.

Mvh, Gry Nilsen, Skattebetaleren.