Hva likte vi?

Kursinformasjon

Det som skiller denne tjeneste fra andre tjenester på Internett, er at du hele tiden kan se alle handlene når de skjer. Systemet er altså veldig likt det som meglerne benytter.

Det blir stadig flere privatpersoner som driver med litt aksjesalg på si. Kjennetegnet er at de driver med kjøp og salg i relativt beskjeden økonomisk målestokk. For deg som har denne hobbyen, eller bigeskjeften, er det imidlertid ramme alvor, og når du først har bestemt deg for å handle, vil du selvfølgelig handle til den prisen du ser.

Fra å være en, av flere kunder hos en megler, kan du nå selv sitte på den samme oppdaterte informasjonen som han besitter. Det gjør at du slipper den litt snikende følelsen av å bli prioritert bak meglerens storkunder ved kjøp og salg. Når du først har bestemt deg for å handle, ser du altså kjøpet, eller salget, finne sted. Det er ganske fascinerende.

Følg kursinformasjonen fra sekund til sekund uten å måtte selv be om å få informasjonen oppdatert. I det øyeblikk det skjer en omsetning blinker tallet gult, slik at det er enkelt å følge med på de bevegelsene som skjer i markedet. I tillegg kan du sette opp dine egne lister med aksjer, slik at programmet bare viser de kolonnene som interesserer deg.

Alle handler som har vært foretatt på et selskap i løpet av dagen kan listes med de kjøper og selgerkursene som var da handelen ble foretatt. Her finner du din post når du kjøper eller selger, og du ser den på listen umiddelbart etter at handelen har blitt foretatt.

Nyheter

Å følge nyheter fra sekund til sekund er ofte like viktig som å følge kursbildet. The Online Trader gir deg derfor også en rekke nyhetstjenester.

Du velger selv hvilke nyhetstjenester du vil følge, og de vil komme inn i systemet straks nyheten er tilgjengelig

Nyheter forbundet med de selskapene som du har registrert i din portefølje, kommer automatisk opp i samme vindu som porteføljen.

Tilbake til hovedartikkelen