Livsforsikring er kanskje vel så viktig som villaforsikringen
Livsforsikring er kanskje vel så viktig som villaforsikringenVis mer

Hva koster livsforsikring?

Trenger du livsforsikring og hva koster denne tryggheten? DinSide har undersøkt saken.

Livsforsikring eller død- og uføreforsikring kan være smart å tegne i relativt ung alder. Er du for eksempel i tredveårene har du kanskje fått forsørgeransvar og konsekvensene for din nærmeste familie blir store hvis du dør eller blir ufør. Som 30-åring er livsforsikringene ennå relativt rimelig å tegne (blir dyrere med høyere alder) og helsen din er fremdeles god.

(les mer om hvorfor du trenger livsforsikring 2065 TARGET="_top">her)

Vi spurte derfor forsikringsselskapene hva det koster å forsikre mann/kvinne på 32 og 38 år. Vi satte forsikringssummen som skal utbetales til én million kroner - både ved død- og uførhet.

Svarene vi fikk har vi delt opp i individuelle livsforsikring, som er prisene og betingelsene du får som privatperson, og de såkalte gruppelivsforsikringene som du får gjennom medlemsskap i fagforening- eller interesseorganisasjon.

Priseksempler: individuelle livsforsikringer
Kvinne 32 årMann 32 årKvinne 38 årMann 38 årEtablerings- gebyrKreves varig uførhet?*
NOR forsikring5.100,-4.600,-7.010,-5.920,-750,-Ja
Storebrand4.344,-3.924,-6.144,-5.544,-490,-Ja
Gjensidige4.370,-4.370,-6.780,-6.030,-500,-Ja
Vesta Liv5,835,-7.016,-8.281,-9.316,-1.000,-Nei**
Forutsetninger: Utbetaling kroner én million ved død eller uførhet (både ved sykdom og ulykke). Kravene til uførhetsgrad og tegningsperiode varierer fra selskap til selskap. Forsikringen forutsetter normalt god helse ved tegning (helseerklæring kreves).

* Uføredelen gir kun rett til utbetaling dersom den forsikrede er blitt minst 50% arbeidsufør i minst to år og at uførheten bedømmes som varig.

Artikkelen fortsetter under annonsen

**Vesta Liv krever ikke at uførheten må være bedømt varig. Vestas priser er beregnet med varighet over 10 år. Dette innebærer at kunden betaler samme beløp hvert år i 10 år. En kvinne som første gang tegner forsikring som 32-åring betaler derfor 5.835 kroner i 10 år fremover.

Priseksempler: gruppelivsforsikringer
Kvinne/mann opp til 32 årKvinne/mann 36-40 årEtablerings- gebyrUtbetaling
Norsk Familieøkonomi4.896,-4.896,-Ingen1.062.500
Akademikerne (Gjensidige)1.540,-2.500,-Ingen998.140
Akademikernes Fellesorganisasjon (Gjensidige)1.640,-2.720,-Ingen998.140
Norsk Journalistlag (Vesta)761,- (opp til 31 år)995,- (31 til 40 år)Ingen467.500/233.750*
Krav til utbetalinger: forsikringstager må bedømmes som minst 50% arbeidsuførhet. Uførheten må ha vart i minst 2 år sammenhengende og bedømmes til å være varig.

*For Norsk Journalistlags del gjelder avtalen kun utbetalingsbeløpene 467.500 kroner ved død og 233.750 kroner ved uførhet.

Organisasjonsmedlemsskap best

Som prissammenligningene viser er det mange penger å spare gjennom medlemsskap i en organisasjon.

Mindre streng helsebedømmelse

Enda en fordel med gruppelivsforsikringene er at forsikringsselskapene ikke stiller like strenge krav til din helse ved inngåelse eller fornyelse av avtalen.

- Vi godtar større risiko til same premie ved gruppelivsforsikringer enn ved individuelle avtaler, innrømmer markedssjef Kjetil Manheim i Gjensidige LIV overfor DinSide.

Men mindre fleksibel

Et minus ved gruppelivsforsikringene er at ofte kan du bare velge mellom en eller to dekningsgrader, for eksempel 500.000 kroner eller én million kroner.

Tidligere var det også slik at alle - uansett alder - betalte det samme årlige beløp i gruppelivsforsikringene. Dermed subsidierte de unge (med begynnerlønn) de eldre kollegene og medlemmene i organisasjonen (med høyere lønn). Dette er nå forandret i de fleste organisasjoner.

Finn ditt eget forsikringsbehov

- Jeg anbefaler alle å først sette seg ned, gjerne sammen med en forsikringsrådgiver, for å vurdere sitt eget forsikringsbehov. Dersom eventuelle gruppelivsordninger gjennom arbeidsgiver, fagforening eller organisasjon ikke er tilstrekkelig er det bare å supplere med individuelle forsikringer, sier Manheim.