Hva kan jeg kreve i fradrag for mitt hjemmekontor?

- Jeg har laget et kontor i kjelleren hjemme, og lurer på hvor mye jeg kan kreve i fradrag for dette. Hvordan er egentlig reglene?

Hvis du bruker et rom hjemme for å gjøre jobben din, kan du kreve fradrag for en del av de utgiftene du påføres ved å bruke en del av din privatbolig som hjemmekontor. For eksempel en andel av husleie og strøm.

Forutsetningen for fradrag er at en særskilt del av huset fullt ut brukes til ervervsvirksomheten. Du må altså ha ett eller flere rom avsatt til hjemmekontor. Bor du i en stor ett roms leilighet og har PC-pult i stua, kan du altså ikke kreve fradrag.

Beregningen av fradraget

Dette kan du gjøre på to ulike måter:

  • Bor du i en prosentlignet bolig, er fradraget 6.5% av den del av boligens ligningsverdi som faller på kontoret.

    Ligningsverdien på kontoret fastsettes på grunnlag av forholdet mellom utleieverdien av boligdelen og kontordelen. Du kan i stedet kreve at fradraget settes til 5% av ligningsverdien for kontoret, men da med tillegg for faktiske dokumenterte driftsutgifter til lys, varme og vask som har sammenheng med bruken av hjemmekontoret.

  • Orker du ikke å opplyse ligningskontoret om fordelingen av leieverdien, godtar de i praksis et fradrag på 1200 kroner for hjemmekontoret.
Merk: Det gis IKKE fradrag for vedlikeholdsutgifter.

Kontorfradrag?

  Hva er ligningsverdien av boligen? kr
  Hvor mye antar du at boligen kan leies ut for? kr/mnd
  Hvor mye antar du at kontoret ville kunne leies ut for? kr/mnd 
   
       

Beregninger uten ansvar for DinSide.
Kalkulatoren er skrevet i Javascript. Virker den ikke, les her. Meld fra om feil til redaktør Jon Erland Madsen


Fradraget for hjemmekontor - spises opp av minstefradraget

For de aller fleste av oss vil fradragene som har direkte sammenheng med arbeidsinntekten (for eksempel hjemmekontor, faglitteratur og arbeidsklær), bli spist opp av minstefradraget.

Eksempel: Boligen din har en ligningsverdi på 480.000 kroner.
480.000 *4.000/20.000 * 0,065 = 6.240 kroner
Hjemmekontoret ditt har en antatt utleieverdi på 4000 kroner, mens hele huset kan leies ut for cirka 20.000 kroner. Når fradraget kun gis ut i fra 6.5 % av den del av boligens ligningsverdi som faller på kontoret vil faktisk ikke fradraget utgjøre mer enn 6240 kroner.

Minstefradraget er et standardisert fradrag for utgifter til inntektservervelse, og det beste er at det gis selv om du faktisk ikke har hatt slike utgifter i det hele tatt. Tjener du over 166.000 kroner får du maksimalt minstefradrag, 34.900 kroner, og du skal ha mange særfradrag før du overstiger dette beløpet.

I praksis bør du heller føre opp minstefradraget i selvangivelsen, og bruke tiden på mye hyggeligere ting enn å regne ut fradragsmulighetene for hjemmekontoret ditt...