Det er lett å gå i surr med kvoten. I hvert fall blir stadig flere tatt i tollen. Foto: Systembolaget/Travel Retail
Det er lett å gå i surr med kvoten. I hvert fall blir stadig flere tatt i tollen. Foto: Systembolaget/Travel RetailVis mer

Hva kan du ta med hjem?

Ikke alle vet hvor mye du har lov til å kjøpe med fra utlandet.

Dette er ren folkeopplysning, for fortsatt lurer mange på hvor mye de alkohol og mat de egentlig kan ta med seg hjem fra utenlandsturen.

Har du vært i utlandet i over 24 timer, kan du ta med deg varer til en verdi av inntil 6.000 kroner. Kortere opphold har en grense på 3.000 kroner.

I tilfeller hvor verdigrensen overskrides, kan du selv velge hvilke varer du vil betale toll og avgifter for. Hvis verdien av en vare overstiger denne grensen, skal du betale toll og/eller avgifter.

Barn under 12 år kan ikke, toll- og avgiftsfritt, ta med andre matvarer enn mineralvann, sjokolade- og sukkervarer.

Se også: Folk er drittlei 200-kronersgrensen


For å innføre alkoholholdige drikkevarer må du være over 18 år, og for innførsel av drikk med alkoholstyrke over 22 volumprosent må du være over 20 år.

Dette er den toll- og avgiftsfrie kvoten. I tillegg kan du selv innføre visse mengder alkohol og tobakk.

Står du derimot på taxfree på Gardermoen og vil kjøpe med deg alkohol ut av landet, gjelder egne regler for dette. Som regel kan du ta med deg en god del mer.

Dette kjøper du på taxfree

Stadig flere tatt i tollen

Tollvesenets beslaglagstall for første halvår 2009 viser at det er økning i antall beslag på nesten alle områder. Og blir du tatt for å smugle, kan du regne med en saftig bot. Hvis du ikke kan betale, kan du risikere å ende i kasjotten.

Blir du tatt for småsmugling, vil varene som er innført ulovlig, bli inndratt. Et alternativ til inndragning er at du betaler et beløp som tilsvaer varens verdi, pluss eventuelle toll- og momsavgifter. Ifølge Tollovens paragraf 16-9-3 kan dette skje dersom det er rimelig av hensyn til siktede, eller om det er upraktisk for tollmyndighetene å ta hånd om varen.

Flere blir tatt i tollen

Så mye må du betale

De forenklede foreleggene du må betale for smuglingen, er delt inn i fem forskjellige nivåer. For mindre overtredelser, for eksempel 1 liter sprit eller en kartong sigaretter for mye, må du betale 300 kroner i bot.

Har du virkelig tatt den helt ut på harrytur i Sverige, og tar med deg 5 liter brennevin for mye, må du punge ut 2.600 kroner, pluss at godsakene blir inndratt.

Her er grensene du må forholde deg til når du er på tur. Husk også at dersom du befinner deg i utlandet i mindre enn et døgn, kan du bare ta med varer av en verdi på 3.000 kroner inn i landet. Oppholder du deg mer enn 24 timer i utlandet, kan du ta med deg varer for en samlet verdi av 6.000 kroner.

Her er en oversikt over de forenklede foreleggene som møter deg, om du blir tatt for å ta med varer som overskrider kvotene:

Alkohol
ForeleggBrennevin
(mellom 22,1 og
60 volumprosent)
Øvrig sterkalkohol
(mellom 7,0 og
22 volumprosent)
Øvrig alkohol
(mellom 2,5 og 7 volumprosent)
300 krtil og med 1 litertil og med 2 litertil og med 10 liter
600 krtil og med 2 litertil og med 4 litertil og med 20 liter
1200 krtil og med 3 litertil og med 6 litertil og med 30 liter
1900 krtil og med 4 litertil og med 8 litertil og med 40 liter
2600 krtil og med 5 litertil og med 10 litertil og med 50 liter


Tobakksvarer
ForeleggSigaretter, sigarer
eller sigarillos:
Snus, skråtobakk
og røyketobakk:
300 krTil og med 400 stktil og med 500 g
600 krtil og med 600 stktil og med 750 g
1200 krtil og med 800 stktil og med 1000 g
1900 krtil og med 1000 stk-


Diverse
ForeleggKjøttDrivstoffAndre varer
300 krtil og med 10 kgtil og med 100 litertil og med 200 kr
600 krtil og med 20 kgtil og med 200 litertil og med 4000 kr
1200 krtil og med 30 kgtil og med 400 litertil og med 6000 kr
1900 krtil og med 40 kgtil og emd 500 litertil og med 8000 kr
2600 kr-til og med 600 liter-


Slik kan du ta med deg mer

Ønsker du å ta med deg varer som overskrider tollgrensene, må du fortolle varene. Her er prisene du må betale for å ta med deg litt ekstra alkohol eller tobakk over grensen:

Fortolling av varer
FortollingMengdeSats
Øl og annen alkohol fra 2,5 til 4,7 volumprosent27 liter20 kr/liter
Alkohol mellom 4,7 og 15 volumprosent27 liter47 kr/liter
Alkohol mellom 15 og 22 volumprosent27 liter90 kr/liter
Alkohol mellom 22,1 og 60 volumprosent4 liter260 kr/liter
RøyketobakkTil sammen 500 g2,10 kr/gram
Snus og skråtobakkTil sammen 500 g0,70 kr/gram
Sigarer og sigarillosTil sammen 500 g2,10 kr/gram
Sigaretter400 stk2,10 kr/stk
Sigarettpapir400 stk0,05 kr/stk


(Kilder: Tollvesenet, Skatt.no)