Hva hvis du ikke betaler?

Får du restskatt som du ikke klarer, eller orker, å betale, har kommunekassereren flere triks i bakhånd for å få kloa i pengene.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Det vanligste måten er å sette igang "påleggstrekk".

Det gjøres ved at din arbeidsgiver får beskjed om å trekke et beløp i tillegg til det ordinære forskuddstrekket på lønnen din. Dette beløpet går så til avdrag på din skyldige restskatt.

En annen mulighet for å inndrive restskatten, er å ta utlegg i dine formuesgoder, og om nødvendig å begjære tvangssalg av eiendelene dine.

Får du problemer med å innbetale en eventuell restskatt, bør du altså ta kontakt med kommunekassereren så fort som mulig for å forsøke å finne en betalingsmåte som er akseptabel for begge parter.