Hva hvis du bruker snøscooter, tung motorsykkel eller egen båt?

Det skal innhentes forhåndssamtykke hos arbeidsgiver/oppdragsgiver til bruk av annet eget skyssmiddel i stedet for rutegående skyssmiddel.

det gis følgende satser:

  • egen tung motorsykkel: 265 øre pr km
  • egen snøscooter: 665 øre pr km
  • egen moped, sykkel og for å gå til fots: 105 øre pr km
  • andre egne skyssmidler til lands: 145 øre pr km
  • egen mindre båt: 340 øre pr km
  • f. egen større båt: 655 øre pr km
  • egne andre skyssmidler til vanns: 235 øre pr km
NB! Bruken av snøscooter skal av miljømessige hensyn begrenses til det mest nødvendige (Statens reiseregulativ)