Hva gir 100% kutt i forsikringen?

For å forstå hvorfor avkortningsnemda sa nei til å utbetale forsikringssummen, må man se på begrunnelsen i straffedommen, sier Terje Marøy.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
[Ugjyldig objekt (NAV)]

 • Retten, nemda og forsikringsselskapet Trygg Hansa la til grunn at skadelidte kjørte ”uforsvarlig fort”, ”inn i en slak høyrekurve med en hastighet på minst 90 km/t.”

  - En fartsoverskridelse på 10 km/t er altså ”uforsvarlig fort” både i strafferettslig og forsikringsmessig forstand. De sakkyndige mente forøvrig at det kjøremessig ikke var problem å holde 90 km/t i den aktuelle svingen. Det vil igjen tilsi at du kan miste erstatning etter 55-56 km/t i 50-sone, 66-68 km/t i 60-sone, 77-80 km/t i 70-sone, også videre.

  - Dette er hastighetsoverskridelser de fleste av oss gjør oss skyldige i rett som det er. Selv har jeg mange ganger oversett skilt med nedsatt hastighet, sier Marøy.

 • Videre legger retten, selskapet og nemnda vekt på at tiltalte kom over i feil kjørebane.
  Legger man som retten verst tenkelig utgangspunkt til grunn, skal domfelte ha vært 97 cm til venstre for midten på en veibane uten midtlinje.

  - Det vil si at hans uforsvarlighet ikke er i nærheten av uforsvarligheten knyttet til f.eks. en utforkjøring. Slik jeg ser det vil dermed enhver utforkjøring føre til 100 prosent avkortning av førerulykkesforsikringen, sier Marøy.

 • Retten, selskapet og nemnda hevder videre at veien var sterkt trafikkert.

  Også dette er Terje Marøy sterkt kritisk til:

  - Jeg var tilstede under åstedsbefaringen, og da var det praktisk talt ingen biltrafikk på ulykkesstedet. Selv gjennomførte jeg trafikketelling i tre dager på samme klokkeslett som ulykken. Denne tellingen fikk forøvrig både avkortningsnemda og skadelidte tilgang til, før avkortingsnemndas behandling.

  - I strafferettslig og erstatningsrettslig forstand kvalifiserer ca. 15-20 kjøretøy pr. time til utsagn som ”sterkt” og ”meget trafikkert”. Det gjør at enhver fartsoverskridelse i og utenfor tettbygde strøk vil ha dette som særdeles skjerpende moment, påpeker Marøy.

Kan skje alle - da er dette for strengt

- Etter min oppfatning vil folk flest oppfatte bilførerens handling som en moderat overtredelse av trafikkreglene. Resultatet var imidlertid fatalt for to kvinner, sier Marøy.

- Mitt syn er imidlertid at det forsikringsmessige utgangspunktet ikke kan være den fatale følgen. Selskapenes standpunkt må bygge på kjøringen forut for selve ulykken, og i denne saken er det fremdeles usikkerhet om de faktiske forhold.

- Etter min mening koker det hele ned til følgende: Er du selv skyld i en ulykke, er førerulykkesforsikringen null verdt. Har motparten skylda, er det jo hans/hennes ansvarsforsikring som vil besørge oppgjør. Det medfører forsikringsdekning uten at du som offer betaler førerulykkesforsikring.

- Det er derfor betimelig at forsikringsbransjen forklarer seg om produktet førerulykkeforsikring. Rett nok har sikkert mange hatt glede av slike forsikringer, men disse har fått oppgjør før avkortingsnemndas uttalelse nr. 1949 i år. Her må vi få en avklaring, avslutter Terje Marøy til DinSide.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!