Hva er urtemedisin?

Hva er urtemedsin?

Av lege og urtemedisiner Bernt Rognlien

Hvor selges urter?

- Urter selges i Norge vanligvis på apotek, de fleste er i fritt salg og er ikke reseptpliktige. Helsekostbutikker selger også en del urter etter at 200 urter ble frigjort fra legemiddellisten i 1988.
Når det gjelder naturpreparater til medisinsk bruk laget av urter, så lager og selger apotekene en rekke tinkturer, salver, ekstrakter og andre ferdig preparater. Men det meste av naturpreparater til medisinsk bruk selges i dag i helsekostbutikkene.
Kvalitetskontrollen på urter som selges på apotek står Norsk Medisinaldepot ansvarlig for. Denne kontrollen er først og fremst en kontroll på at det er riktig plante som omsettes og at det ikke er sopp eller andre mikroorganismer i store mengder.
Helsekostbransjen har ingen kontroll av de rene urtene eller urteteblandingene som selges over disk. Derimot er Bransjerådet for Naturmidler i ferd med å bygge opp et kontrollsystem for naturmidlene til medisinsk bruk som selges i helsekostbutikkene. I alle helsekostbutikker som er med i Helsekostbransjens Detaljistforbund finnes det et hefte med en oversikt over produkter som tilfredsstiller de minstekrav som er satt. Dette arbeidet er foreløpig godt vedlikedholdt for hvitløk, ginseng og nattlysolje-preparatene.

Hva er urtemedisin?

- Behandling av sykdommer ved hjelp av urter og medisinplanter kalles urtemedisin eller fytoterapi. Fyton på gresk betyr plante, terapi betyr behandling av sykdommer. I fytoterapien brukes urtene som de er, tørket og pulverisert, eller som ekstrakt av hele planter og plantedeler. Av en rekke urter fremstilles det også ulike spesialpreparater for medisinsk bruk.
Urter og enkle naturstoffer er effektive legemidler i behandling av en rekke sykdommer, uten å ha store skadevirkninger.
Hvordan har urtemedisinen oppstått og hvilken plass har den hatt i medisinen?
- Urter og plantestoffer har fra gammelt av vært blant de viktigste kilder mennesket har hatt for å opprettholde helse og for å gjenvinne helse ved sykdom.
En kinesisk legebok, Pen-tsào , skrevet under keiser Shen Nung 3000 f. kr., omtaler 1000 legeplanter. I Papyrus Ebers fra 1600 f. kr funnet i Egypt, omtales nesten 700 legeplanter, bl.a. hvitløk, einerbær og karve. Rike overleveringer finnes også fra India og Persia, og rundt 400 år f. kr. omtaler grekeren Hippokrates, legekunstens far, over 300 medisinplanter. Dioscorides` verk De materia medica fra ca. år 100 e. kr beskriver 500 medisinplanter, og dominerer legekunsten helt fram til middelalderen.
Bade i Kina og i det gamle Egypt for 5000 år siden kunne en lage piller, stikkpiller, salver og ekstrakter av planter.

Brukes urter og plantestoffer i moderne skolemedisin?

- I dagens medisin blir legemidler mer og mer syntetisk fremstilt, men planter og plantestoffer står fremdeles sentralt. Omkring 40 % av våre vanlige legemidler kommer fra plantestoffer.
Mange planter dyrkes fordi de inneholder legemidler som ingen har klart å framstille på annen måte, eller som er altfor dyre og framstille i laboratorier. Det gjelder blant annet morfin, kinin, hjerteglykosidene fra digitalis/revebjelle og en rekke antibiotika. Disse legemidlene isoleres fortsatt direkte fra plantene.
Hormonene ble tidligere isolert fra dyreorganer, i dag lages mange hormoner fra plantestoffer med lignende kjemisk struktur, disse brukes som halvfabrikata for videre legemiddelproduksjon. Dette gjelder blant annet ved produksjon av P-piller.
- Planter og plantestoffer gir også ideer til nye legemidler. Forskere isolerer virkestoffer fra planter med lange folkemedisinske tradisjoner, studerer disse stoffene og lager varianter av dem. På denne måte har mange nye legemidler oppstått, bl.a. malariamiddelet klorochin.

Brukes urtemedisin i dag?

- Urter og naturpreparater til medisinsk bruk er et område i vekst. Flere og flere leger bruker naturpreparater, og legemiddelindustrien er på full fart inn i dette markedet.
De siste 40 årene er det gjort mye forskning på medisinplanter. Denne forskningen har vært med å danne grunnlaget for en ny og mere kritisk bruk av medisinplanter og preparater laget av planter. Moderne plantemedisin eller fytoterapi som det kalles, tar utgangspunkt i denne nye farmakologiske og kliniske forskning samtidig som det beste i den tradisjonelle bruken av urtene er tatt vare på.

- Resultatene av den forskning som er gjort de siste årene kan vi dele inn i tre hoved grupper:
A: Nyere forskning har bekreftet den gamle tradisjonelle bruken for et stort antall planter. Dette gjelder planter som kamille, kjerringrokk og hvitløk.
B: For en annen gruppe planter har man oppdaget helt nye bruksområder som tidligere var ukjent. Dette gjelder planter som ingefær, nattlys og ginseng.
C: For en tredje gruppe planter har man til nå ikke kunnet bekrefte gammel tradisjonell bruk. Det betyr nødvendigvis ikke at tidligere bruk var feilaktig, selv om det ikke kan utelukkes.

Kan urtemedisin erstatte kjemiske legemidler?

- Urtene og enkle naturstoffer er effektive legemidler i behandling av en rekke sykdommer uten å ha store skadevirkninger. Urtemedisinen representerer derfor et alternativ til mange kjemiske legemidler og kan ofte med fordel erstatte disse i medisinsk behandling. Sterkt virkende kjemiske legemidler egner seg godt i behandling av en rekke alvorlige sykdomstilstander hvor vi trenger en rask og sikker effekt. Men disse kjemiske legemidlene virker ofte for kraftig i behandling av en rekke vanlige plager og sykdommer hvor de i dag brukes i for stor utstrekning.
- Dagens medisin har behov for en gruppe mykere legemidler, som gir sikker effekt, men er uten de omfattende bivirkninger som moderne kjemiske legemidler ofte har. Urtemedisinen representerer en slik gruppe myke legemidler, som står mellom det å være næringsmiddel til medisinsk bruk og det å være radikalt virkende legemiddel. Langtfra alle sykdommer kan behandles med urtemedisin, men bruk av urtemedisin kan ofte erstatte kjemiske legemidler ved en rekke mindre alvorlige sykdomstilstander.
- Pasienter som begynner med urtemedisin, må ikke på egenhånd slutte å bruke livsviktige medisiner. Slik endring av behandling må alltid gjøres i samråd med lege.

Er dosering av urtene viktig?

- For å oppnå virkelig gode resultater i sykdomsbehandling er det en forutsetning at urtene doseres riktig og at det settes opp en kur av fagpersonell som kan dette. Det er også en forutsetning at urtene er av høy kvalitet og inneholder tilstrekkelige mengder av de aktive virkestoffene. De må i tillegg tilberedes på en slik måte at virkestoffene blir tatt vare på og ikke ødelegges i tilberedningsprosessen
- Skal du erstatte bruk av kjemiske legemidler med urter er det viktig at dette følges opp av både legen din og den urtemedisineren du går til, så man ser at den medisinske effekten urtene gir er så god at det er medisinsk forsvarlig å kutte de vanlige legemidlene. Dette er ikke alltid mulig.

Hvem driver med urtemedisin i Norge?

- I Norge er det mange homeopater og noen få leger som bruker urter og medisinske naturstoffer i sin daglige praksis. Det er imidlertid flere og flere leger som tar i bruk ulike naturstoffer og naturpreparater som er så godt dokumentert at de kan brukes i forsvarlig medisinsk virksomhet. De naturpreparatene til medisinsk bruk som er mest forordnet er fiskeoljer, nattlysolje, ulike plantefiber for å senke kolesterol eller for å behandle forstoppelse, ginsengreparater, purpursolhatt-preparater og hvitløkspreparater.

Hvor selges urter og hvordan er kvalitetskontrollen av urter og urtepreparater?

- Urter selges i Norge fortrinnsvis på apotek, de fleste er i fritt salg og er ikke reseptpliktige. Helsekostbutikker har også solgt en del urter etter at 200 urter ble frigjort fra legemiddellisten i 1988.
Når det gjelder naturpreparater til medisinsk bruk laget av urter, så lager og selger apotekene en rekke tinkturer, salver, ekstrakter og andre ferdig preparater. Men det meste av naturpreparater til medisinsk bruk selges i dag i helsekostbutikkene.
- Kvalitetskontrollen på urter som selges på apotek står Norsk Medisinaldepot ansvarlig for. Denne kontrollen er pr. i dag først og fremst en kontroll på at det er riktig plante som omsettes og at det ikke er sopp eller andre mikroorganismer i store mengder.
Helsekostbransjen har ingen kontroll av de rene urtene eller urteteblandingene som selges over disk. Derimot er Bransjerådet for Naturmidler i ferd med å bygge opp et kontrollsystem for naturmidlene til medisinsk bruk som selges i helsekostbutikkene. I alle helsekostbutikker som er med i Helsekostbransjens Detaljistforbund finnes det et hefte med en oversikt over produkter som tilfredsstiller de minstekrav som er satt. Dette arbeidet er foreløpig godt ajour for hvitløk, ginseng og nattlysolje-preparatene.

Hvordan brukes urter til medisin?

- I urtemedisinen brukes plantene som legemidler både utvendig og innvendig etter å ha gjennomgått relativt enkle fremstillingsprosesser. Hele planter og plantedeler tørkes, pulveriseres og blir brukt som pulver eller pulver presset til piller. Bruken av urtene som teer og avkok er også utbredt. Brukes urtene som te overhelles de kokende vann og skal trekke i 10-15 min. med lokk. Det er gjerne planter med flyktige virkestoffer som tilberedes slik. Har plantene mer tungtløslige virkestoffer, som ofte bark og rotter har, er det mer vanlig å lage et avkok, hvor plantene småkoker i 15-45 min. før de faste delene siles fra.
- Både av friske og tørkede planter blir det fremstilt ekstrakter i vann eller alkohol. Alkohol-ekstrakter av urter kalles tinkturer. Ekstrakter kan blandes med salvegrunnlag og brukes som salver, eller løses opp i ulike fettarter og brukes som stikkpiller. En rekke planter brukes fortrinnsvis friske.