Hva er legionærsyken?

I alt er syv personer rammet av legionærsyke i Norge det siste året, fire av dem er døde. Her finner du mer informasjon om denne spesielle formen for lungebetennelse.

Legionærsyken er en noe uvanlig lungebetennelse som skyldes infeksjon med bakterien Legionella. Ved legionærsykdom har pasienten høy feber, slapphet, trøtthet, brystsmerter og pusstilblandet, grønn-gult oppspytt ved hoste. Det er sjelden symptomer på øvre luftveisinfeksjon. Hos noen kan det være sterke plager fra mage/tarm. Tilstanden forekommer hyppigst blant eldre menn.

En mildere variant av legionærsyke er uten lungebetennelse, da kalles det Pontiac-feber.

Hva forårsaker legionærsykdom?
Bakterien overføres som regel med temperert vann, oftest gjennom dusjanlegg eller luftrenseanlegg i hotellanlegg. Sykdomsnavnet stammer fra det første store utbruddet som kom under en konferanse for amerikanske legionærer i Utah i 1976, bakterien fikk senere navnet etter dette.

Faktorer som disponerer for smitte er immunsvekkelse på grunn av annen sykdom, røyking, kronisk lungesykdom eller høy alder.

Hvordan diagnostiseres legionærsykdom?
Diagnosen stilles ved dyrking av bakterier fra oppspytt hos en pasient med lungebetennelse. Antistoffundersøkelse i blod og røntgenbilde av lungene bekrefter diagnosen.

Hvordan behandles legionærsykdom?
Målet med behandlingen er å bli kvitt infeksjonen. Det gis antibiotika (vanligvis erytromycin), behandlingen startes med medisiner direkte i blodårene. Varigheten av behandlingen er 14-21 dager.

Hvordan er langtidsutsiktene ved legionærsykdom?
Inkubasjonstiden, tid fra smitte til utvikling av symptomer, er 2-10 dager. Med riktig behandling vil de fleste kunne kureres. Men sykdommen kan også være farlig, spesielt gjelder dette hos personer som har sviktende helse på forhånd.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Forekomst
I USA beregnet 8.000 til 18.000 tilfeller årlig. De fleste tilfeller er enkeltstående.

 

Mozon.no, 21.09.01