Hva er KOLS?

HVA ER KOLS?

Av: Mattis Koppang

Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er en lungesykdom bestående av flere sykdommer. Hovedsakelig er det røykere som utvikler KOLS. KOLS fører til at man får en nedsatt lungefunksjon som i liten grad lar seg behandle. Nedsatt lungefunksjon er faktisk en større helserisiko enn et høyt kolesterol.

Sykdommen kommer snikende og utvikler seg langsomt. Mange tror de er i dårlig form, og at de hoster på grunn av at de røyker. I virkeligheten synker lungefunksjonen på grunn av en sykdom i lungene som fører til skader som ikke lar seg behandle.

De mest vanlige sykdommene som opptrer i lungene hos en pasient med KOLS, er emfysem og kronisk bronkitt. I tillegg opplever mange pasienter astmalignende symptomer, som hoste og tungpustethet under anstrengelse. I tidlige stadium kan den svekkede lungefunksjonen bare oppdages ved en lungefunksjonstest.

ÅRSAKER

Sykdommen kommer oftest som et resultat av mange år med sigarettrøyking. Andre typer røyketobakk er også viktige risikofaktorer. Passiv røyking kan også medføre åndedrettsproblemer og KOLS. Ifølge WHO er det en seriøs risiko for å utvikle sykdommen som passiv røyker. Dette gjelder særskilt barn og de som er konstant utsatt for andres røyking. WHO antar at det er et sted mellom 10-43% økning i sjansen for å utvikle KOLS om en er en voksen, passiv røyker i forhold til å være i et røykfritt miljø.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Andre dokumenterte årsaker inkluderer støv og kjemikalier (damp, irritasjonsmidler, gasser) i arbeidslivet, samt innendørs forurensing fra brensel brukt i husholdningen (fyring og matlaging). Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at 400.000 mennesker på verdensbasis dør hvert år pga. sistnevnte forurensing.

I tillegg kommer den utendørs luftforurensingen som man utsettes for. Men det er ennå ikke avklart i hvilken grad denne ekstra forurensingen av lungene medvirker til utviklingen av KOLS. Infeksjoner i luftveiene i tidlig barndom er assosiert med redusert lunge kapasitet og forsterkede åndedrettsproblemer i voksen alder.

UTBREDELSE

WHOs beregninger viser at KOLS sammen md HIV/AIDS deler fjerde og femteplass som den enkelte sykdommen som dreper flest mennesker på verdensbasis hvert år. Beregninger viser at sykdommen tok livet av 2,74 millioner mennesker i år 2000.

I Norge er det nærmere 1,2 millioner dagligrøykere. Omtrent 7.500 nordmenn dør hvert år av røyking, noe som er dobbelt så mange som av narkotika, alkohol, selvmord, branner, aids og trafikkulykker til sammen! (Ifølge tall fra Statens Tobakkskaderåd: )

Den viktigste behandlingen er å slutte å røyke. Når pasienter med KOLS slutter å røyke avbrytes den raske svekkelsen av lungefunksjonen og prognosene blir bedre.

mozon.no, 22.01.02 Kilder: The Lancet og