Hva er gode grunner?

Spørsmålet blir altså hvor mye som skal til før du har en "god grunn". En god grunn for noen er ikke alltid god nok for andre.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Husleielovens forarbeider presiserer det selvfølgelige, nemlig at det å ha behov for en blindehund er en "god grunn".

Dermed gjenstår alle de andre tilfellene. Det nevnes også at "sosiale og velferdsmessige" årsaker kan være tilstrekkelig.

Hva er gode grunner?

Er du aktiv hundekjører, eller hundetrener, vil nok også kravene til "gode grunner" være oppfylt.

Vi har tidligere pratet med advokatene til OBOS, og i følge dem er det rimelig opplagt at lovens krav til "gode grunner" ikke skal tolkes slik at enhver som ønsker å ha hund kan sies å oppfylle lovens krav til "gode grunner".

I følge dem må det altså noe mer til, men her er det ingen fasitsvar - før eventuelt framtidig rettspraksis trekker opp rammene.