Hva er billigst: Serie- eller annuitetslån?

Annuitetslån eller serielån: Er det ene mer kostbart enn det andre? Vårt eksempel viser at selv om du betaler 160.000 mer i renter for et annuitetslån så er det allikevel ikke dyrere enn serielånet.

De fleste vet at med serielån betaler du mer til og begynne med, og mindre på slutten av låneperioden sammenlignet med annuitetslån. Du har kanskje også hørt at serielån er "smartere" enn annuitetslån. Vi skal se om dette stemmer og tar for oss et lån på én million kroner som skal nedbetales over 20 år. Vi setter nominell rente til 7 prosent. Etableringsgebyret er 1.500 kroner og termingbyret 20 kroner.

Annuitetslån betyr at du betaler det samme terminbeløpet (avdrag + renter) gjennom hele lånets løpetid dersom renten er uforandret. Etter hvert som lånet nedbetales, utgjør avdragene en større andel av totalbeløpet, noe følgende tabell viser:

Terminbeløp annuitetslån
 AvdragRenterTerminbeløp
Første termin1.920,-5.853,-7.773,-
andre termin1.931,-5.842,-7.773,-
tredje termin1.942,-5.831,-7.773,-
 ***************
tredje siste termin7.619,-154,-7.773,-
nest siste termin7.663,-110,-7.773,-
siste termin7.708,-65,-7.773,-
Tabellen viser lånets tre første og tre siste terminbeløp.

Ved serielån betaler du høyere terminbeløp (avdrag + renter) i starten. Avdragene er like store gjennom hele låneperioden, mens terminbeløpet reduseres etter hvert som du betaler mindre renter:
Terminbeløp Serielån
 AvdragRenterTerminbeløp
Første termin4.167,-5.853,-10.020,-
andre termin4.167,-5.829,-9.996,-
tredje termin4.167,-5.805,-9.972,-
 ***************
tredje siste termin4.167,-92,-4.259,-
nest siste termin4.167,-68,-4.235,-
siste termin4.167,-44,-4.131,-
Tabellen viser lånets tre første og tre siste terminbeløp.

Men hvilket av alternativene er mest lønnsom?. La oss se på totalbildet:
Annuitet vs. serielån*
LånetypeRenter totaltAvdrag totaltTotaltEffektiv rente
Serielån702.8621.000.0001.709.1627,294
Annuitetslån860.7201.000.0001.867.0207.285
*Lånebeløp: Én million, nominell rente: 7%, nedbetalingstid: 20 år, antall terminer per år: 12, termingebyr: 20 kroner, etableringsgebyr: 1.500 kroner.
. Vi ser at låntager betaler 160.000 kroner mer i renter i løpet av de 20 årene!

Men den effektive renten er allikevel lik for de to lånene.

Årsaken til forskjellen i rentekroner (160.000) er selvfølgelig at du betaler mye mindre avdrag de første årene ved annuitetslånet. Dette innebærer at du må forrente et større beløp hvert år sammenlignet med serielånet (her minker lånets størrelse hurtigere)

Sagt på en annen måte: Velger du et annuitetslån fremfor et serielån med samme løpetid låner du i prinsippet mere penger over lengre tid - derav de 160.000.

Den effektive renten er imidlertid den samme. Slik sett er ikke det ene lånet dyrere eller billigere enn det andre.

En fordel med serielån er at du bygger deg opp egenkaiptal i boligen hurtigere enn ved et annuitetslån (dersom avdragstiden og lånebeløpet er det samme).