Hva blir kontantstøtten?

DinSide gir deg oversikten over hva du kan få i kontantstøtte dersom du har små barn.

KrFs fanesak er kontantstøtten til småbarnsforeldre. Dette er støtte til deg som har barn mellom ett og tre år, og som ikke benytter deg av offentlig støttet barnehage. Passer du barna selv, benytter dagmamma eller praktikant, kan du få et solid beløp i månedlig støtte. Men etter budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Høyre og Fremskrittspartiet før jul, blir ikke beløpet så stort som regjeringen i utgangspunktet hadde ønsket seg.

Småbarnstillegget skapte problem

Tidligere har foreldre til barn under 3 år fått et småbarnstillegg på 7884 kroner i året i tillegg til barnetrygden. Dette ville noen fjerne, mens andre heller ville fjerne kontantstøtten som skulle gi 3000 kroner i måneden. Et kompromiss går nå ut på at kontantstøtten reduseres med et beløp som omtrent tilsvarer småbarnstillegget, og at småbarnstillegget beholdes som tidligere.

De nye beløpene

Får du full kontantstøtte i 1999 blir det månedlige beløpet 2263 kroner per barn. I følge informasjon DinSide har fra Barne- og Familiedepartementet skal disse beløpene etter planen justeres opp til det opprinnelig ønskede nivået fra år 2000.

Kontantstøtten er videre justert i tre trinn under full støtte, etter hvor mange timer du har barnet i offentlig støttet barnehage.

Kontantstøtte i 1999
ProfilBarnehage per ukeBeløpTidligere forslag
Full støtteingen22633000
80 prosentinntil 15 timer18102400
60 prosentinntil 20 timer13571800
45 prosentinntil 30 timer10181350
Profilene endres noe fra 1. august

Artikkelen fortsetter under annonsen