Huskeliste

Skriv ut denne huskelisten før du skriver under på leiekontrakten.

 • Du har krav på skriftlig kontrakt. Bruk vår leiekontrakt, som selvfølgelig er gratis.

  Pass på at kontrakten fastsetter leiesummen og gir deg adgang til å si opp leieforholdet. Få også med hvem som skal betale for elektrisitet og oppvarming.

 • Utleier kan kreve et depositum på opptil seks måneders husleie. Depositumet skal stå på sperret konto i leietakers eller begge parters navn. Du har krav på rentene.
 • Utleier kan kreve inntil tre måneders leie i forskudd. Du har ikke krav på renter av dette beløpet.
 • Gå igjennom leiligheten sammen ved overtagelsen og skriv en detaljert inventarliste, samt en nedtegnelse over alle skader.
 • Mangler ved boligen må meldes til utleier innen 14 dager etter innflyttingen.
 • I de fleste leiekontrakter påtar du deg en vedlikeholdsplikt, men den er begrenset. Du skal ikke betale for alminnelig slitasje og elde, og utleier må ta hensyn til at slitasjen kan bli større hvis han leier ut til en barnefamilie istedenfor en ukependler.
 • Utleier har i utgangspunktet ikke rett til å komme på uanmeldt inspeksjon.
 • Framleie krever samtykke fra utleier.
 • Skal utleier øke husleien, må leieavtalen gi adgang til dette. Det anbefales at økning i leie skjer en gang i året i samsvar med konsumprisindeksen.
 • Artikkelen fortsetter under annonsen

 • Hvis ikke annet er avtalt er oppsigelsestiden 30 dager for ett- og toroms leiligheter og fire måneder for større boliger.
 • En oppsigelse fra utleier skal være saklig og rimelig. Oppsigelsen skal alltid være skriftlig og inneholde opplysninger om leietakers søksmålsrett, samt en begrunnelse. Du kan se bort fra oppsigelsen hvis ett eller flere av vilkårene ikke er oppfylt.
 • Vil du bestride oppsigelsen må du reise søksmål innen 30 dager etter at du mottok oppsigelsen.
 • Som leietager kan du si opp kontrakten muntlig, men dette bør du absolutt gjøre skriftlig, det gjør det mye enklere å bevise i ettertid. Rekommandert brev anbefales.
 • Ved utflytting bør du få skriftlig bekreftelse fra utleier på at rengjøring av leiligheten er godtatt.