Husholdningene låner mindre

Mens bedriftene har økt gjelda si.

Den årlige veksten i nordmenns lånevilje har sunket fra 12,1 prosent i september, til 11,9 prosent i oktober. Siden mai har gjelsveksten falt 13,9 prosent.

- Husholdningenes innenlandske bruttogjeld var 1.853 milliarder kroner ved utgangen av oktober. Tolvmånedersveksten falt videre denne måneden til 8,2 prosent, mot 8,8 prosent ved utgangen av september. Veksten i husholdningenes bruttogjeld har ikke vært så lav siden desember 1999, ifølge SSB (Statistisk Sentralbyrå).

Les også: Forbrukerombudet reagerer på kredittkortsalg over telefon

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld økte til 1 181 milliarder kroner ved utgangen av oktober.

Oppgangen i årsveksten har sammenheng med at månedsveksten i oktober i fjor var svært lav og lavere enn månedsveksten i oktober i år.

Omregnet til årlig vekstrate steg foretakenes bruttogjeld med 12,7 prosent i perioden august–oktober sett i forhold til de tre foregående månedene.

Les også: Spår at renta er på 3-tallet innen tre måneder

En måned tidligere var denne størrelsen 13,9 prosent. At denne vekstraten, kalt vekst i glidende tremånedersgjennomsnitt, er lavere enn tolvmånedersveksten, er en indikasjon på at tolvmånedersveksten vil falle videre.

Det er flere faktorer som kan ha bidratt til at gjeldsveksten holder seg oppe. Etterspørselen etter nye lån er blitt dempet blant annet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Finanskrisen har dessuten sørget for at bankene har strammet inn på kreditten. Det bidrar til redusert bruttogjeldsvekst.

Les også: Har du penger til gode?

Når likviditeten er stram, er det heller ikke usannsynlig at kundene i større grad enn tidligere trekker opp sine rammelån, noe som også bidrar til at gjelden holder seg høy, skriver SSB.

Kilde: SSB