Huseiernes mareritt

For de mange nevenyttige huseierne rundt om i Norge er det en naturlig sak å fikse opp på små og store prosjekter innenfor husets fire vegger. Penger spart er penger tjent, tenker mange. Men det kan koste deg dyrt hvis uhellet er ute.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Skifte av støpsler er så å si det du har lov til å gjøre selv. Skal du skifte ledninger og reparere elektrisk utstyr, må det fagfolk til.

Bare det aller enkleste

Uten formell faglig kompetanse har du kun lov til å foreta de aller enkleste reparasjonene på det elektriske anlegget i huset. I hovedsak begrenser dette seg til reparasjon av støpsler, skjøtekontakter, ledningsbrytere og lampeholdere. Og for å holde deg helt på matta, må slike reparasjoner også skje i samsvar med
forskriftene fra Produkt og Elektrisitetstilsynet.

Huseiernes mareritt

Dette er fyfy

Har du tenkt å legge nye ledninger, eller reparere de gamle, må du overlate arbeidet til fagfolk. Også annen reparasjon av elektriske produkter er forbudt uten formell faglig kompetanse. Så både lampa som ikke vil lyse og varmeovnen som ikke virker må du ta med til elektrikere.

- Elektrisitet er en farlig vare, og skal stort sett håndteres av fagfolk, sier Jan Erik Pettersen, senioringeniør i Produkt- og Elektrisitetstilsynet.

Alle gjør det

En undersøkelse viser at dette ikke skremmer huseierne fra å leke hobbyelektrikere. Hobbyelektrikere som ikke er så flinke til å ta hensyn til hva som er lov og ikke lov.

- Det foregår unektelig en del ulovlig elektrisk arbeid i egne hushold, fordi den som utfører arbeidet ikke har formell fagkompetanse, avslører SIFO forsker Tove Mordal i en undersøkelse hun nylig har avsluttet.

Omtrent 40 prosent av personene i hushold uten fagkompetanse svarte at noen i husholdet skifter eller reparerer ledninger, og 22 prosent svarte at noen i husholdet reparerer elektriske produkter.

Kan koste deg dyrt

- Den hyppigste brannårsaken stammer fra feil i det elektriske anlegget, forteller Kjetil Bratteli fra Brann og redningsetaten.

Kan det påvises en klar sammenheng mellom brannårsak og overtredelse av elektrisitetsforskriftene kan du risikere å få en avkortning i forsikringsutbetalingen.

- Overtredelse av forskriftene kan medføre straffeansvar, og en kan også risikere å få mindre utbetalt i forsikring ved ulykker og branner hvis det blir påvist brudd på forskriftene, sier Jan Erik Pettersen.

Dårlig samvittighet?

De hobbyelektrikere som lurer på om de har strukket sine ferdigheter litt for langt bør du sjekke forsikringsvilkårene. Mange forsikringsselskaper har ikke noen eksplisitte krav om at du benytter deg av autoriserte fagfolk ved installasjoner, men mange krever at du følger forskriftene fra Produkt- og Elektrisitetstilsynet.

- Det skal være tydelig at det er grov uaktsomhet som ligger bak før en avkortning av utbetalingen blir aktuelt, sier Svein-Erik Rastad fra Vesta forsikring