Hurra for Skybert

Hadde du en venn ingen andre kunne se i barndommen? Det er tegn på en livlig fantasi.

Det er sunt å ha fantasivenner. Barn med fantasivenner har livligere dagdrømmer enn andre barn, har den australske forskeren Paula Bouldin ved Deakin University funnet ut.

Også tidligere forskning har vist at det er sunt med fantasivenner.

Mye fantasi
Bouldin lot 74 barn mellom tre og åtte år gå gjennom en spørreundersøkelse. Halvparten av barna hadde eller hadde hatt fantasivenner.

Hun fokuserte på fem aspekter av fantasilivet i undersøkelsen: Fantasivenner, drømmer, dagdrømmer, skumle tanker og lek. Alt dette utvikles i samme område av hjernen.

Barna med fantasivenner fortalte om mer fantasifulle drømmer, jevnligere og livligere dagdrømmer og leker med oppdiktet innhold.

Ifølge Bouldin kan barn med fantasivenner ofte utvikle avansert informasjon om vennene. Her må de også bruke fantasien.

Ikke bare positivt
Forskerne vil studere videre for å se på den psykiske og følelsesmessige virkningen av fantasivenner. Det er nemlig ikke alltid positivt med "usynlige" venner.

- Det er tilfeller der barn har fantasivenner fordi de er ensomme, urolige eller ute av stand til å fortelle hva som bekymrer dem, sier barnepsykiater Louise Newman ifølge ABC Science Online.

Hun forteller videre at noen fantasivenner kan være skumle, plage barna eller fortelle dem at de er dumme.

Fantasivenner er forholdsvis vanlig frem til syvårsalderen. Deretter blir vennene ofte assosiert med følelsesmessige- eller familieproblemer.

Studien er publisert i Journal of Genetic Psychology.

 

Mozon, 20.5.2006