Hund kan beskytte mot astma

En hund i hjemmet fører til mindre tungpustethet for barna, viser en ny studie.

Studien viser at spedbarn som bor i et hjem med hund opplever færre episoder med tungpustethet i løpet av det første leveåret enn barn som bor i et hjem uten hund.

Forskere sier resultatene støtter den såkalte ”hygiene-hypotesen”, som hevder at eksponering for bakterier i begynnelsen av livet reduserer risikoen for å utvikle astma senere i livet.

I studien målte forskerne nivået av støv-komponenten endotoksin i hjemmene til 367 ettåringer. Endotoksiner er en type bakterier som spiller en rolle i forbindelse med å utløse astma blant barn og voksne.

40 prosent av hjemmene som ble undersøkt hadde hund, og disse hjemmene hadde også de høyeste nivåene av endotoksiner.

Forskerne fant ut at tungpustethet var mindre vanlig blant barna i hjemmene som hadde hund.

18 prosent av spedbarna som bodde sammen med en hund hadde opplevd to eller flere episoder med tungpustethet de siste 12 månedene, sammenlignet med 26 prosent av spedbarna som ikke hadde hund hjemme.

Resultatene ble presentert denne uken på at møte i American Academy of Asthma, Allergy, and Immunology i San Antonio.

Mozon.no, 22.01.2005