Humanetisk Forbund jubler

Humanetisk Forbund har i alle år arbeidet for et skille mellom stat og kirke. Forbundet tror den nye kirkeskatten er et skritt i riktig retning.

Informasjonssjef Jens Brun-Pedersen i Humanetisk Forbund er meget godt fornøyd med at myndighetene og Den norske kirke nå ser ut til å få i gjennom kirkeskatten.

- Det at hvert enkelt medlem av statskirken må betale kirkeskatt synes vi er et naturlig skritt i riktig retning, sier Brun-Pedersen til DinSide.

Han tror mange av statskirkens over tre millioner medlemmer da vil tenke nøye gjennom om de egentlig ønsker å stå oppført på medlemslisten til Den norske kirke.

- I tillegg synes vi det er bra at kirken får et bedre og mer selvstendig finansielt fundament. Det gir håp om at kirken på sikt kan slippe å belaste statsbudsjettet, sier Brun-Pedersen.