Hull i veien

Kjører du i et hull i veien, og får skader på bil eller sykkel, kan du ha rett til erstatning. Men bare så du vet det: Det lønner seg å punktere på en kommunal vei.


Det ser ut som om vinteren er på hell - endelig! Men når snøen smelter avdekkes sporene vinteren har satt på norske veier: Store, dype hull. Kjører du i et hull kan du få store skader på bilen din. Men fortvil ikke, du kan ha krav på erstatning.

Foto: Mark Miller. Foto: mark miller
Foto: Mark Miller. Foto: mark miller Vis mer


Kommunale hull best

Det er kanskje å ta i å si at kommunale hull er best, men om du skulle være så uheldig å punktere, er det best for deg at du gjør det på en kommunal vei. Kommunene har nemlig et ansvar for hull i veien, og du kan ha krav på erstatning.

- Du kan få erstatning om vi har fått melding om dette hullet, og det ikke er gjort noe med det, sier Odd Bratteberg, fungerende direktør i Samferdselsetaten i Oslo kommune.

Ifølge Samferdselsetatens serviceerklæring skal nemlig hull være tettet igjen innen 48 timer fra etaten har fått beskjed om det. Bratteberg oppfordrer folk til å melde inn hull i veien. På etatens nettsider finner du et eget innmeldingsskjema, eller du kan ringe 810 00 190. Husk å melde inn full adresse, med gatenavn og nummer.

- Byrådet satser sterkt på asfaltering, sier Bratteberg. - I fjor holdt vi løftet om å tette igjen hull innen 48 timer i omtrent 99 prosent av tilfellene. Derfor gikk antall klager kraftig ned i fjor, til omtrent 15. Av disse fikk omtrent 8 eller 10 erstatning.

Hulltull

Har du har kjørt i et hull og skadet bilen? (Avsluttet)
Ja, det har skjedd.(74%) 379
Nei, aldri.(22%) 115
Kjører ikke bil.(4%) 21
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Bratteberg legger til at de vurderer hvert enkelt tilfelle. Så selv om hullet ikke har blitt behørig meldt inn, kan man i noen tilfeller få erstatning allikevel, for eksempel om det skyldes gravearbeid eller vannlekkasje i nærheten.

Staten erstatter ikke

Hvis du punkterer på en riksvei derimot, er det Statens vegvesen som har ansvaret, og klagen rettes dit.

- Først bør man melde fra til veimeldingssentralen slik at entreprenøren som har ansvaret for strekningen blir varslet og kan rykke ut og reparere hullet så raskt som mulig. Bilisten kan deretter sende et dokumentert krav til regionen hvor skaden oppstår. Ved avslag på kravet om erstatning kan du be om å få saken overprøvet i Vegdirektoratet, sier Cathrine Holm, juridisk rådgiver i Vegdirektoratet.

Illustrasjonsfoto: Florian K.
 Foto: Florian K
Illustrasjonsfoto: Florian K.
Foto: Florian K Vis mer


Har man ikke krav på erstatning når det er statlige veier?

- Ved skader som oppstår som en følge av hull i vegen skal det svært mye til for at man får erstatning, sier Holm. - Dette er fordi slike skader regnes som en del av den alminnelige trafikantrisikoen. Men det kan selvsagt være konkrete forhold som gjør at erstatning kan gis, så som at man var klar over hullet i vegen og at det utgjorde en fare, men unnlot å reparere dette så raskt som mulig.

Har ikke Vegvesenet ansvar for skader som biler kan få?

- Det skal litt til for at man får erstatning, men hvert tilfelle vurderes konkret. Dersom et ras blir utløst som en følge av et veiarbeid kan dette innebære ansvar for Vegvesenet dersom Vegvesenet har opptrådt uaktsomt, forklarer Holm. - Men ras som skjer uten at dette er forårsaket av noe arbeid eller tiltak fra Vegvesenets side utløser normalt ikke erstatningsansvar.

Eksterne lenker: Norge.no, liste over alle kommunene, Samferdselsetaten Oslo kommune, Statens vegvesen.