HPV-vaksinen godkjent

En vaksine mot livmorhalskreft er nå godkjent i Norge. Det er ikke klart om den vil inngå i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.

En vaksine som skal forebygge mot HPV-viruset, som kan gi livmorhalskreft, er nå godkjent til bruk i Norge.

Folkehelseinstituttet og Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har startet en omfattende utredningsprosess, skriver Helse- og omsorgsdepartementet på sine nettsider. Utredningen skal danne grunnlag for om vaksinen bør inkluderes i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.

Det blir gjennomført tre delutredninger av de faglige, tekniske og økonomiske konsekvensene for en eventuell innføring av HPV-vaksinen i vaksinasjonsprogrammet. Disse skal være ferdige i november/desember i år og i løpet av januar neste år. Samlet vurdering kan være klar innen utgangen av februar neste år.

I tillegg må vaksinen få markedsføringstillatelse og få fastsatt maksimalpris av Statens legemiddelverk.

Vaksinen vil trolig godkjennes for personer mellom 9 og 26 år.

Her kan du lese mer om vaksinen og HPV-viruset.

 

Mozon.no, 09.11.2006