Høyspent kan øke risikoen for blodkreft

En stor studie tyder på at å bo i nærheten av høyspentledninger kan øke risikoen for blodkreft for barn.

Studien viser at barn som levde innen 200 meter fra høyspentledninger ved fødselen hadde 70 prosent høyere risiko for å få blodkreft (leukemi) sammenlignet med barn som bodde mer enn 600 meter unna.

Men forskerne fra universitetet i Oxford understreker at det ikke finnes noen akseptable biologiske forklaringer for resultatene, og de kan være tilfeldige.

Alternativt kan det ha noe med miljøet der ledningene blir satt ned å gjøre.

Forskerne mener resultatene ikke løser debatten om det er usikkert å leve nær strømledninger.

Studien er gjort av doktor Gerald Draper og hans kolleger fra senteret for forskning på barnekreft ved Oxford og doktor John Swanson som er rådgiver ved selskapet som setter opp høyspentledningene i England.

Over 29.000 barn, 9.700 av dem med blodkreft, er undersøkt i studien. Forskerne brukte en kontrollgruppe med barn fra England og Wales.

Forskerne målte avstanden fra barnas hjem ved fødselen til den nærmeste høyspentledningen.

De fant ut at 64 barn med blodkreft bodde innen 200 meter fra ledningen, mens 258 levde mellom 200 og 600 meter unna.

Totalt hadde barn som bodde mindre enn 200 meter unna ledningene 70 prosent økt risiko for å utvikle krefttypen, og de som bodde mellom 200 og 600 meter unna hadde 20 prosent økt risiko, sammenlignet med de som bodde mer enn 600 meter unna ledningene.

Selv om tallene er tydelige sier forskerne at de ikke kan forklare årsaken til den økte risikoen.

Mozon.no, 05.05.2005