Høyres største synsbedrag

Høyre, som for tiden profilerer seg som motstander av skatt på formue, gjør lite for å stanse kommunene i å innføre eiendomsskatt. Det er det forresten ingen andre som gjør heller, så økt eiendomsskatt etter valget er noe du bare må regne med.


Under tittelen "Skatten til værs med Stoltenberg", fikk Bondeviks samarbeidsregjering bred omtale i gårsdagens Aftenposten. Mye ble sagt om Høyres forslag om å halvere formuesskatten. Lite ble imidlertid sagt om eiendomsskatten - som vanlig.

For tiden får Per-Kristian Foss hyppig anledning til å understreke sin motstand mot skatt på formue. Men ekspertene vi har snakket med har liten tro på at dagene med økt eiendomsskatt er forbi, selv med Høyre i regjering.

Kommunene bestemmer

- Poenget er jo at dette er en kommunal skatt, og det er lite Stortinget kan gjøre med den direkte, sier advokat Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen til DinSide.

- Å innføre eller øke eiendomsskatten vil alltid ligge der som en mulig løsning for en kommune som opplever sin økonomi som stram. Når Stortinget presser kommuneøkonomien, ser kommunene seg nødt til å bruke eiendomsskatten til å øke inntektene sine.

- Dette vil være uforandret så lenge loven om eiendomsskatt er slik det er i dag, sier hun. Mer om loven kan du lese hvis du trykker her

Løser problemer

For opprådde stortingspolitikere er kommunenes mulighet til å kreve inn eiendomsskatt en kjærkommen løsning når statsbudsjettene skal balanseres hvert år. Muligens er det derfor de toneangivende partiene ikke gir valgløfter som kan begrense denne muligheten. I forrige uke viste vi at Kystpartiet er det eneste som har programfestet å stanse innføringen av eiendomsskatt i kommunene. Alle andre partier gir signaler som åpner for økt eiendomsskatt i neste stortingsperiode. Dette kan du se selv hvis du trykker her.

Høyres samarbeidspartnere i en eventuell ny regjering - Krf og Venstre, går aktivt inn for å utvide kommunenes rettigheter til å bruke eiendomsskatten som inntektskilde.

Høyre selv skriver at "Veksten i kommunenes inntekter skal i hovedsak være fritt disponible inntekter, slik at kommunene kan vektlegge egne innbyggeres ønsker og behov."

"Frie inntekter"

Det er tre måter Høyre kan gjennomføre dette løftet på:

  • Fjerne øremerkinger fra bevilgninger til kommunene
  • Øke rammebevilgningene til kommunene
  • Øke kommunenes skatteinntekter.

Hvorfor det bare finnes tre alternativer, kan du lese mer om hvis du trykker her.

- Høyres løfte om å øke andelen frie inntekter tror jeg har liten betydning for om kommunene vil innføre eiendomsskatt eller ikke, sier Dag Refling i Huseiernes landsforbund. Han har tidligere pekt på at kommunene gjerne kaster seg over eiendomsskatten på jakt etter økte inntekter.

Frivillig


I tilfelle vi har oversett noe i Høyres program, har vi også sendt følgende spørsmål til stortingsgruppen: "Har dere konkrete planer om å foreslå endinger i loven om eiendomsskatt, for å unngå at kommunene ilegger innbyggerne denne skatten, og på denne måten øker sine frie inntekter?".

- Eiendomsskatt er som kjent en frivillig inntektskilde som de enkelte kommuner kan velge å benytte seg av. Høyre ser mange svakheter med eiendomsskatten, men mener alt i alt at denne lokale valgfriheten ikke skal fjernes. Høyres politikere lokalt arbeider for å fjerne eller redusere eiendomsskatten, i de kommuner der den er innført, svarer Villeman Vinje, finanspolitisk rådgiver i Høyres stortingsgruppe

Vi har i ettertid blitt oppringt av Fremskrittspartiet , som viser til at de i sitt lokalpolitiske prinsipprogram, utarbeidet i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget for to år siden, tar avstand fra eiendomsskatten. Red. anm.

Ikke bare fælt

Det er ikke gitt at det vil falle dårlig ut for samfunnet å erstatte dagens formueskatt med eiendomsskatt. OECD har anbefalt oss dette, og vi har tidligere skrevet at alle skattefordelene ved bolig som investering trolig er en viktig grunn til dagens høye boligpriser, spesielt for små leiligheter.

Følg med, følg med!

Vil du vite mer om hvordan partiene omgår sannheten eller foreslår dårlige tiltak mot bedre vitende? Inspirert av sprøytvarsleren til professor Martin Ystnes ved NTNU, vil vår lille redaksjon varsle om sprøyt i valgkampen etter beste evne. På forhånd er vi sterke i troen på at vi vil finne noe hos ethvert parti.