Høyre tar fra kvinnene

Våre tall viser at Høyre gir desidert minst i lommeboka til gjennomsnittskvinnen, og bekrefter myten om et parti for middelaldrende menn med god lønn.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Flere forhold gjør at Høyre kommer dårligst:

 • De gir minimale skatteletter til lavtlønte
 • De vil i utgangspunktet kutte i sykelønna
 • Ulne signaler om aleneforeldrenes kår og Skolefritidsordningen

  Som kvinner flest

  Vi har tatt utgangspunkt i superkvinnen Ane. Hun er yrkesaktiv, men som mange kvinner har tjener hun mindre enn landsgjennomsnittet, med 240.000 kroner i årslønn.

  Dette er i følge Teknisk beregningsutvalg gjennomsnittslønna for kvinner i Norge i dag.

  Ane er gift og har ett barn, og hennes del av husholdningens gjeld pluss eget studielån utgjør 480.000 kroner i året. Hun har 8,5 prosent i gjennomsnittlig rente på gjelda.

  Ta meg til kvinne/parti-undersøkelsen

  Vi har tatt utgangspunkt i en rekke saker som berører kvinner i Norge i dag. Klare fakta viser hvorfor følgende saker er viktig for Ane og kvinner flest:

  Økonomi:

 • Inntekt/skatt: Kun 6 prosent av alle kvinner med inntekt tjener over 300 000 kroner i året. (SSB)
 • Sykelønn: I følge Rikstrygdeverkets statistikk er kvinner mest syke, dels som følge av graviditet, dels på grunn av overrepresentasjon i omsorgsyrkene.
 • Pensjon: I 1999 var andelen minstepensjonister blant kvinner 57 prosent og blant menn 14 prosent. (SSB)

  Familie:

 • Barnehage: Kun 52 prosent av alle barn 0-5 år og 62 prosent av alle barn 1-5 år hadde plass i barnehage i 2000. (SSB)
 • Skolefritidsordning: 47 prosent av alle 1.-4. klassingene har plass i SFO. (SSB)
 • Enslige forsørgere: 16 prosent av alle barn mellom 0-17 år bor sammen med mor, mens 2 prosent av barna i samme aldersgruppe bor hos far. (SSB)
 • Pappapermisjon: Av de som mottok kontantstøtte i 2000 var 3,6 % menn. Mer deltidsarbeid blant småbarnsmødre enn småbarnsfedre etter kontantstøttereformen. (Trygdeetaten)

  Artikkelen fortsetter under annonsen

  Vis meg partiene kvinner bør stemme på