Høyest rente på brukskonto

Renteforskjellene på brukskonto er enorme, selv blant bankene med best rente.