Høyere sykefravær

Nordmenn er syke oftere, men i kortere tid.

Det opplyser Rikstrygdeverket i en pressemelding onsdag.

Det totale sykefraværet i fjerde kvartal 2005 var på 6,7 prosent, mot 6,4 prosent i tilsvarende kvartal året før.

Fraværet mellom åtte og 12 uker øker mest, mens sykefraværet utover et halvt år fortsetter å synke. Det legemeldte sykefraværet er på 5,8 prosent mot 5,5 prosent i fjerde kvartal 2004, mens det egenmeldte fraværet går noe ned fra 1,0 til 0,9 prosent.

Siden avtalen om et inkluderende arbeidsliv ble inngått i fjerde kvartal 2001, er sykefraværet redusert med 10 prosent. I fjerde kvartal 2005 økte imidlertid sykefraværet i bedrifter hos både de som deltar i inkluderende arbeidsliv og de som står utenfor.

- At sykefraværet stiger er bekymringsfullt. Avtalen om et inkluderende arbeidsliv er nå fornyet, og myndighetene og partene i arbeidsliv har vist at de vil intensivere arbeidet for å få til ytterligere nedgang i sykefraværet, sier trygdedirektør Nanna Stender i en kommentar.

 

Kilde: DN