Høy IQ gir lengre liv

De med høy IQ lever lengst. Forskerne vet ikke om dette skyldes bedre levekår i svangerskap og barneår, eller om de klokeste har stumpet røyken. Kanskje er svaret begge deler.

I 1932 gjennomgikk nesten 88 000 skotske 11-åringer en IQ-test. Dette var en del av en mental helseundersøkelse i Skottland. 65 år senere tok forskerne for seg de rundt 2800 barna som bodde i Aberdeen den gangen, og undersøkte om det var sammenheng mellom levealder og IQ.

Resultatene viser at de som lå på minussiden i intelligenstesten, hadde mindre sjanse til å leve til de var 76 år. 15 minuspoeng ga 20 prosent redusert sjanse og 30 minuspoeng nesten 40 prosent redusert sjanse for å leve til 76 år.

Sammenhengen mellom levealder og IQ var sterkere hos kvinner enn hos menn, årsaken kan være at mange av de mennene som skåret høyt på testen i 1932, døde under andre verdenskrig. Kvinner med 30 minuspoeng i IQ-testen, hadde i gjennomsnitt bare halvparten så stor sjanse til å leve til 76 år som det kvinner med god IQ hadde. Resultatene er publisert i British Medical Journal.

Tidligere studier viser at personer fra lavere sosiale lag og personer med lav utdanning har høyere risiko for sykdom og for å dø tidligere. Dette kan være knyttet til levevaner, for eksempel at flere med lav utdanning i dag røyker og spiser usunn mat. Det kan også være knyttet til muligheten for utdanning som gir et arbeid med færre skader og mindre risiko. Morens levekår under svangerskapet og familiens levekår i barneårene kan også ha betydning for helsetilstanden seinere i livet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Nyere forskning viser at lav IQ og mindre språklige ferdigheter i barneårene øker risikoen for nedsatt mental kapasitet og Alzheimers sykdom i eldre år. Bakgrunnen kan være at personer med høyere IQ har større reservekapasitet når det gjelder hjernefunksjoner enn det personer med lav IQ har.

 

Mozon.no 06.04.2001