Høy fødselsvekt gir bedre IQ

Hvis du har to sønner, vil den som veide mest ved fødselen, være den mest intelligente. Hjernen ser ut til å være best utviklet hos de barna som veier mest, særlig hos gutter.

Høy fødselsvekt gir bedre IQ

Hvis du har to sønner, vil den som veide mest ved fødselen, være den mest intelligente. Hjernen ser ut til å være best utviklet hos de barna som veier mest, særlig hos gutter.

Av Hanna Hånes

Hvis du ved fødselen veide mer enn din bror, hadde du som syvåring en IQ som var 0,5 poeng høyere for hvert 100 gram ekstra fødselsvekt. Veide du 3,5 kg og din bror 2,5 kg, hadde har du rundt 5 poeng høyere intelligens. Dette blir konklusjonen hvis vi skal overføre resultatene fra en ny, stor amerikansk undersøkelse til norske barn.

Tidligere er det funnet at IQ ved skolealder er lavere for barn med lav fødselsvekt, under 2500 gram. Lavere IQ er et tegn på at hjernen ikke har fått de beste vilkår for vekst og utvikling.

Denne nye amerikanske undersøkelsen har tatt for seg fullbårne barn opptil 4000 gram. Forskerne fant at også for barn med fødselsvekt over 2500 gram hadde vekten betydning når de målte intelligensen ved syv års alder. Forskjellene kom fram også når man justerte for blant annet sosioøkonomiske faktorer.

Gutter mest sårbare

Forskjellen var størst for gutter. Hvis man sammenlignet søsken, fant man at fødselsvekten påvirket intelligensen bare brødre imellom. For søstre ga litt ulik fødselsvekt ingen klar forskjell i intelligens.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Undersøkelsen omfatter barn fra sju byer i USA og omfatter rundt 3500 barn og nesten 1700 mødre. Alle barna var fullbårne og født etter 37 ukers svangerskap eller mer.

Andre undersøkelser støtter at fødselsvekt innenfor det som regnes som normalvekt, har betydning. En dansk undersøkelse viser for eksempel at ulik fødselsvekt ga forskjeller på såkalte kognitive tester hos rekrutter. Bare for fødselsvekter over 4200 gram kunne man ikke finne forskjeller.

Forsker på hjernens utvikling

I dagens utgave av tidsskriftet British Medical Journal skriver de amerikanske forskerne at små forskjeller i intelligens har liten betydning for den enkelte person. Heller ikke så mye som en kilos forskjell i fødselsvekt og dermed fem poeng i IQ-forskjell har praktisk betydning. Men for et helt samfunn kan det ha noe å si om et stort antall barn har en litt mindre utviklet hjerne enn de kunne ha hatt.

Forskerne er også opptatt av å lære mer om hva som påvirker hjernens vekst og utvikling. Med mer kunnskap kan gi gode råd til gravide og få friskere barn. Man kan også avdekke ukjente årsaker til at noen fødes med lav fødselsvekt.

10.08.2001, mozon.no