Hotellet kan få pengene dine til å forsvinne!

Når du tar inn på hotell eller leier bil forlanges det ofte at du fremviser en eller annen type kort. I tillegg til en ren kredittsjekk foretar bedriften en forhåndsreservasjon av et større eller mindre beløp på kontoen din som sikkerhet. Dette kan gi deg uventede problemer.

Hotellet kan få pengene dine til å forsvinne!

  1. Forhåndsreserverer mellom 1.000 og 15.000 kroner

Du kjenner sikkert til situasjonen. Resepsjonisten, enten det er på hotellet eller hos leiebilbyrået, forlanger at du fremviser et kort. Du gir gladelig fra deg visakortet. I neste øyeblikk taster resepsjonisten inn "et aller annet" på datamaskinen. Du får kortet tilbake og "Velkommen til oss". Men hva har skjedd?

To ting. Hotellet har sjekket at det er dekning på kontoen din. Greit nok. Men i tillegg har hotellet eller leibilfirmaet foretatt en forhåndsreservasjon av et større eller mindre beløp på kontoen din. Frem til reservasjonen er kansellert har dette samme effekt som om du hadde brukt pengene. Og dette gjelder uansett om det er kreditkort, debetkort, betalingskort eller hva de nå heter alle sammen. Unntaket er kort med ubegrenset kreditt á la American Express.

Dersom du ikke blir informert om reservasjonen kan du i neste øyeblikk risikere at kortet ditt blir avvist i minibankautomaten eller at du ikke kan gjøre opp for deg på restauranten fordi kreditten din er "oppbrukt". Svært kjedelig hvis du er på ferie og plutselig er totalt uten midler.

Ulovlig uten ditt skriftlige samtykke

Men dette er ulovlig. Din bankkortkontrakt med banken åpner nemlig ikke for slike reservasjoner uten at du har gitt skriftlig samtykke eller dersom du har betalt for varen gjennom bruk av din PIN-kode.

De fleste av oss godtar imidlertid at vi som kunder stiller en sikkerhet ved hotellopphold eller ved leie av bil. Forutsetningen er imidlertid at vi blir informert om dette på forhånd og at beløpet som reserveres står i rimelig forhold til det vi kan forvente at tjenesten skal koste. I tillegg er det rimelig å kreve at reservasjonen oppheves i det øyeblikk vi sjekker ut av hotellet eller når vi leverer leiebilen.

Dersom brukerstedet eller banken ikke overholder disse forutsetningene kan du kreve banken din for ertsatning dersom du blir påført ulemper som følge av forhåndsreservasjonen, eller demoposteringen, som bankene kaller det. Det viser følgende to saker som bankklagenemnda behandlet i henholdsvis 1995 og 1998:

Klager ønsket at Bankklagenemnda skulle gi sin uttalelse når det gjelder om den innklagede bank hadde hjemmel i "avtale om bruk av MasterCard" til å foreta en forhåndsautorisasjon / memopostering på klagers konto.

Ved innsjekking på et hotell i London fremviste klager sitt betalingskort (debetkort), og det ble reservert over 7000 kroner på klagers konto. Ved utsjekking betalte imidlertid klager hotellregningen med kontanter. Hotellet meldte ikke fra til kortselskapet om kansellering av autorisasjonen, og den ble ikke slettet før fem dager etter at den ble lagt inn.

Klageren mente banken ikke hadde hjemmel til å sperre det aktuelle beløpet på hans konto fordi det i avtalevilkårene står at banken ikke kan sperre beløp på hans konto, hvor MasterCardet er tilknyttet, uten hans underskrift eller PIN-kode. Han mente banken ikke kan påberope seg ytterligere rettigheter enn det som fremgår av avtalen. Klager krever ikke erstatning av banken, men mener det likevel foreligger en tvist av "rettslig karakter".

Banken hevdet imidlertid at den har hjemmel til å foreta en memopostering på kortholders konto uten kortholders signatur eller PIN-kode når kortet brukes som garanti for oppgjør i forbindelse med hotellopphold og lignende. De begrunner dette blant annet med en teknisk forklaring av hvordan kortsystemet fungerer. En transaksjon foregår via to operasjoner. Først en autorisasjon som lagres som en foreløpig postering og selve belastningen av konto, hvoretter memoposteringen automatisk blir slettet. Normalt skjer autorisasjon og finansiell belastning samtidig, men dersom ikke autorisasjonen etterfølges av en finansiell transaksjon, slettes memoposteringen automatisk etter fem dager.

Banken mente videre at dette systemet er i samsvar med de regler og retningslinjer som gjelder internasjonalt for bruk av MasterCard, og at det også er langvarig og omfattende praksis for slik forhåndsautorisasjon, som bør være kjent for de fleste.

Bankklagenemnda mente ordningen var uklar for kortbruker og at en midlertidig reservasjon kunne ha den samme virkning som en endelig belastning. I en uttalelse fra 1995 ble det i et liknende tilfelle uttalt at "systemet med forhåndsreservasjon antas å medføre en utrygghet for kortholderen, ved at kortet som følge av reservasjonen eventuelt ikke lar seg benytte som forutsatt". Nemnda ga derfor klager medhold i hans påstand om at banken ikke hadde hjemmel for den omtvistede memoposteringen på hans konto.

Pass på selv

Selv om du har ditt på det tørre dersom du ikke blir informert, eller at reservasjonen oppheves som forutsatt kan du unngå problemer hvis du selv er på vakt.

Pass spesielt på hvis du betaler med kontanter når du skal sjekke ut av hotellet eller når du leverer leiebilen. Da bør du spesielt be om at reservasjonen slettes. Slettingen skjer automatisk dersom du bruker kortet til å betale sluttregningen.

Din kortkontrakt med banken skal endres

Ifølge sekretariatsleder Per Fiskerud i bankklagenemnda har både Bankforeningen og Forbrukerombudet allerede satt i gang arbeidet med å revidere kortkontraktene.

Samtidig utvikles det informasjonsmateriell om hvorfor memoposteringer må gjøres – også i fremtiden.

Et godt initiativ, men egentlig kommer det ikke et sekund for tidlig. Bankene har tross alt et ansvar for pengene våre, og skulle disse – uten forvarsel – bare «forsvinne» i løpet av et weekendopphold i travle London, er det vanskelig å føle seg annet enn robbet og hjelpeløs. Det sies at man har godt av alt man ikke vet, men bankene ville nok ha spart kundene sine for mye ubehag, hadde tiltaket vært truffet på et tidligere tidspunkt.

I en fersk uttalelse fra Markedsrådet har banker, kortselskaper, brukersteder og forbrukerombudet kommet til enighet på en rekke punkter som har med kortkontrakter å gjøre. Mer om dette kan du lese i 4147 TARGET="_top">denne tidligere artikkelen