Hoste og slim kan være KOLS

Kronisk hoste og slimdannelse hos unge voksne kan være et tidlig tegn på lungesykdommen KOLS, viser ny forskning.

Kronisk hoste og slimdannelse hos personer mellom 20 og 44 år kan være et tidlig tegn på kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). Det viser en italiensk undersøkelse.

Les også: Kvinner får KOLS åtte år tidligere enn menn :

Forskerne ønsket å undersøke på hvilken måte kronisk hoste, slimdannelse og kortpustethet kunne forbindes med utviklingen av kols, skriver danske Dagens Medicin.

Forskerne fulgte 5000 personer mellom 20 og 44 år i perioden fra 1991-2002. Deltakerne kom fra 12 land, og alle hadde normal lungefunksjon. I oppfølgingsperioden ble det registrert hvor mange av deltakerne som fikk diagnosen KOLS uten å ha en astmadiagnose.

Klar sammenheng
Undersøkelsen viser at kronisk hoste og slimdannelse hadde en klar sammenheng med KOLS – også etter at man hadde justert for røykevaner. De deltakerne som i starten av undersøkelsen og under oppfølgingen rapporterte om kronisk hoste og slimdannelse, hadde en nesten tredoblet risiko for å utvikle KOLS, sammenlignet med dem som ikke hadde disse symptomene. Kortpustethet kunne derimot ikke forbindes med en økt risiko for å utvikle sykdommen.

- Denne undersøkelsen bekrefter noe man har trodd, sier Øystein Bjørtuft, seksjonsoverlege ved lungemedisinsk avdeling på Rikshospitalet. Han er imidlertid overrasket over enkelte av funnene i undersøkelsen.
- Det er litt overraskende at kronisk hoste og slim kan gi KOLS uavhengig av røykevaner. Det er også overraskende at KOLS viser seg å kunne utvikle seg i relativt ung alder, sier han. Overlegen sier at pasienter som har symptomer som kronisk hoste og oppspytt av slim bør kontakte lege for å få sjekket lungefunksjonen sin.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Den italienske undersøkelsen har stått på trykk i tidsskriftet American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

200 000 med kols
I Norge har trolig ca 200 000 personer KOLS, ifølge Folkehelseinstituttet. Av disse har mer enn halvparten diagnosen uten å vite om det. Forekomsten er økende, særlig blant kvinner. Hovedårsaken er røyking, men arbeidsmiljø og arvelige egenskaper spiller også en rolle.

KOLS er et voksende problem også på verdensbasis og er en av de store sykdommene som øker mest. Verdens Helseorganisasjon (WHO) har anslått at KOLS vil bli den tredje hyppigste årsak til død på verdensbasis i 2020.

Kols koster samfunnet milliarder. Les mer her :