Hormon mot fobier

Er du redd for edderkopper eller frykter du å snakke foran store forsamlinger? Hormonbehandling kan hjelpe deg, viser ny studie.

Eksperter tror at nærmere 500 000 nordmenn vil få en eller annen form for fobi i løpet av sin levetid. For dem det gjelder kan det oppleves som en fryktelig lidelse. I verste fall kan det føre til plutselig død.

Nå viser en ny studie at hormonene kortisol og kortison kan dempe angst knyttet til fobier, skriver WebMD.

Er nervene i spenn før du skal ta ordet i forsamlinger? Da hjelper det å ha sex først, viser en tidligere studie.

Tror på tradisjonell behandling

Spesialist i klinisk psykologi ved NTNU, Leif Edward Ottesen Kennair, stiller seg skeptisk til denne behandlingsformen.

- Det er jo interessant at man jakter etter nye metoder, men vi trenger ingen nymotens superbehandling for fobier. Det vi trenger er flere behandlere som bruker den metoden vi vet virker, nemlig eksponering, sier han til Mozon.

Han legger til at eksponeringsterapi, en godt dokumentert praksis som har blitt brukt i en årrekke, viser svært gode resultater i behandlingen av denne lidelsen.

- Eksponeringsterapi går helt enkelt ut på at en fornuftig terapeut trygt og gradvis utsetter pasienten for det vedkommende har angst for. Selv har jeg aldri opplevd at en behandling for en spesifikk fobi har oversteget to timer. Lider du av en fobi er det beste du kan gjøre å lære deg å oppsøke det du er redd for, og gi deg selv tid til å kjenne på følelsene. Etter en stund, når du ser at det verst tenkelige ikke skjedde, vil angsten flate ut og til slutt falle, sier Ottesen Kennair.

Ligger i genene

Ifølge psykologen finnes det flere teorier om hva som ligger til grunn for at noen får fobier, og hovedsakelig dreier stridens kjerne seg om hvorvidt denne irrasjonelle angsten er tillært eller ikke.

- Vi vet ikke sikkert hva som skaper fobier, men hovedteorien går ut på at dette har fulgt oss siden tidenes morgen. Frykten for å overleve var mer reell blant steinaldermenneskene, som daglig møtte farer vi bare leser om i dag. Men genene har fulgt oss, og vi har lært fra barnsben av hva som er ”farlig”, sier han.

Ottesen Kennair mener vi er genetisk predisponert til å få enkelte fobityper, og at det er evolusjonshistorien som har nedfelt disse tilbøyelighetene i oss.

- Nettopp derfor får vi angst for enkelte stimulus som var relevante i forhistorien; vi har lettere for å bli redd edderkopper og mørke enn for biler og ubeskyttet sex. En annen teori tar utgangspunkt i at vi knytter minnet om en ubehagelig opplevelse vi selv har hatt, eller vært vitne til, opp mot en bestemt situasjon eller gjenstand, sier han.

Ottesen Kennair peker på frykt for mørket, edderkopper, høyder, trange rom, åpne plasser, store folkemengder og farlige dyr som de mest vanlige fobiene.

Visste du at mange frykter offentlige toaletter?

 

Mozon.no, 03.04.2006