Hormon kan hindre tidlige fødsler

Behandling med progesteron kan redusere sjansen for tidlige fødsler i utsatte svangerskap med en tredjedel.

Dersom hormonterapi hadde blitt brukt under graviditeten kunne omtrent 10.000 for tidlige fødsler vært unngått i 2002, vier en ny undersøkelse.

Må finne de rette
Mange kvinner med risikofylte svangerskap føder for tidlig hvert år, det vil si før den 37. uken av graviditeten. Dersom de får ukentlige injeksjoner av hormonderivatet av progesteron reduseres slike fødsler med en tredjedel.

- Vi innser at denne behandlingen ikke vil forhindre alle for tidlige fødsler, men vi må få bedre kunnskap om hvem som vil tjene på det, sier Richard H. Schwartz, en av forskningslederne, til WebMD.

To tredjedeler av kvinnene i undersøkelsen startet behandlingen mellom uke 16 og 20 av svangerskapet og sluttet i uke 36. Resten av kvinnene fikk placeboinjeksjoner. Metoden førte til 34 prosent reduksjon av for tidlige fødsler.

Kan hjelpe flere
Forskerne tror at progesteron arbeider med å hjelpe musklene i livmoren med avslapning. Det er imidlertid ikke sikkert om det er de rette kvinnene som får behandlingen. Hormonet vil ikke hjelpe alle risikofylte graviditeter, derfor er det viktig å finne de kvinnene som vil tjene injuksjonen.

Også kvinner som skal føde tvillinger eller trillinger og førstegangsfødende med risikofaktorer kan få nytte av hormonet.

- Spørsmålet er om dette vil forhindre alle for tidlige fødsler eller om det er en dråpe i havet. Det har blitt klart at svaret er et sted i midten. Det er verken en kur eller kun en dråpe i havet, sier Nancy Green, medisinsk sjef ved March of Dimes, til WebMD.

Mozon.no, 04.02.2005