Hører dårlig på jobb

Én av fire har problemer med hørselen på jobben eller skolen. Mange som har nedsatt hørsel er ikke klar over det selv.

Det viser en undersøkelse Synovate MMI har gjort for høreapparatleverandøren GN ReSound.

Bakgrunnsstøy, store forsamlinger og hvisking er de situasjonene som oftest oppleves som problematiske. Det er typiske tegn på nedsatt hørsel.

- Bakgrunnsstøy er et klassisk problemområde for personer med nedsatt hørsel. Og som medfører at de har vanskeligheter på skoler og store arbeidsplasser, sier audiograf Agnes Skjelbreid Andersen i hørselsbutikken ’’Hørsel i sentrum’’ i Oslo.

Hører ikke konsonanter
Undersøkelsen viser også at én av fire nordmenn mener de hører for dårlig i hverdagssituasjoner, blant annet når de ser på tv, er på kino, kjøpesentre, restauranter eller flyplasser.

- En person med normal hørsel skal ikke ha problemer med å oppfatte lyder i dagligdagse situasjoner. Er du i selskap og sliter med å høre hva folk sier, bør du oppsøke lege og be om en hørselsundersøkelse, sier Skjelbreid Andersen.

Folk med nedsatt hørsel kan ha vanskelig for å oppfatte hele setninger. De går glipp av poenget i vitser eller hører ikke hva ekspeditøren i butikken sier.

- Det er konsonantene som drukner i bakgrunnsstøyen. Det blir som å lese en bok med bare vokaler -helt uforståelig, sier Skjelbreid Andersen.

Eksempelvis er ordene ’’førti’’ og ’’søtti’’ lett å blande for hørselshemmede. Bokstavene ’’s’’ og ’’f’’, og ’’k’’ og ’’h’’ er lett å forveksle, forteller audiografen.

Oppsøk lege
- Med riktige hjelpemidler vil hørselen kunne forbedres betraktelig, slik at man kan fungere så godt som normalt. Men det er viktig å få undersøkt hørselen tidlig dersom du tror du kan ha redusert hørsel, sier Skjelbreid Andersen.

Det er mange som har hørselsproblemer uten å be om hjelp.

- Mange kvier seg for å innrømme at det er noe galt med hørselen og utsetter i det lengste å gå til lege. Frykten for å måtte bruke høreapparat ligger ofte dypt, før man skjønner hvor mye det kan være til hjelp, sier Skjelbreid Andersen.