Hold varmen - bytt leverandør

Virker det som om strømprisene stadig øker? Sannheten er at strømprisene har sunket gjennom hele 90-tallet, og først begynte å stige for alvor i år.

Det meste tyder på at strømmen kan bli rådyr til vinteren. Prøv derfor vår Strømkalkulator, og finn den leverandøren som passer for deg.

Det var bedre før

I 1991 kostet en kilowatt-time i gjennomsnitt 46,5 øre, inklusive det vi i dag kjenner som nettleie. I år 2000 var denne gjennomsnittsprisen steget til 50,4 øre.

Det de fleste glemmer er imidlertid at veksten i konsumprisindeksen i perioden var på 21,8 prosent. Det betydde faktisk at strømprisene i virkeligheten sank med over 13 prosent i løpet av 90-tallet.

Dette var nok årsaken til at mang en naturvernforkjemper hyttet med nevene og forlangte dyrere strøm.

”The roaring nineties”

”
Virkningen av prisnedgangen på 90-tallet lot heller ikke vente på seg. Fra Statistisk sentralbyrå får vi opplyst at husholdningene økte sitt forbruk med nesten 36 prosent. Dette skjedde i det samme nitti-tallet da Norge forpliktet seg til å redusere CO2- utslippene til 1% over 1990-nivået (Kyoto-avtalen), samtidig som vi vedtok utbygging av gasskraftverk fordi strømforbruket vårt ikke lengre kan dekkes av vannkraft.

Kjøpefesten er over

Det kan virke som om husholdningenes kjøpefest i strømmarkedet nå er over. Siden 2000 har strømprisene økt betydelig, og en ”normal” strømpris ligger i dag på ca 63 øre pr Kwh, inklusive nettleie.

NB: Vårt anslag er basert på prisene til Oslo Energi, Tindra og Fjordkraft, som sammen dominerer i kraftmarkedet, og per i dag tilbyr nesten nøyaktig like priser ut til deg som forbruker.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dagens strømpriser ligger ca 10 prosent over prisene i 1991 korrigert for konsumprisindeksen. I løpet av vinteren er altså historien om strømprisene det siste tiåret snudd fullstendig på hodet; fra prisnedgang og forbruksvekst, til smalhans for varmekjære nordmenn.

Og prisene vil fortsette å stige. I følge kraftbørsen Nordpools oversikter, gjør strømgrossistene i dag avtaler om leveranser til vinteren til priser som ligger 25 prosent over dagens nivå.

Finn din billigste!

Statistisk sentralbyrå forklarer de høye prisene i år med at vannmagasinene er mindre fulle enn normalt, blant annet på grunn av det høye forbruket vårt i vinter. Vi konstaterer at de største aktørene på markedet tilbyr identiske priser til normalhusholdningen, og oppfordrer deg innstendig til å bruke vår Strømkalkulator, og finne hvilken leverandør som er billigst for deg.

Sannsynligheten er svært liten for at det blir Oslo Energi, Tindra eller Fjordkraft.