Hjertesyk av skilsmisse

Kvinner kan få store problemer med hjertet etter skilsmisse, viser ny amerikansk forskning.

Kvinner som skiller seg, blir enker, eller gifter seg på nytt, har større risiko for bli rammet av hjertesykdommer enn kvinner som forblir gift med den samme partneren, melder nyhetsbyrået Reuters.

Forskningen er gjennomført i statene Ohio og Texas, og i løpet av et år har de fulgt 9.434 kvinner og menn i alderen 51 til 61 år.

Resultatene viser at 33 prosent av de skilte kvinnene, 31 prosent av de ugifte kvinnene og 30 prosent av enkene, led av hjertesykdommer. Men andelen gifte med slike problemer kun var på 22 prosent.

Blant mennene var resultatet et annet. For mennene som var gift på nytt var det 19 prosent lavere risiko for å utvikle hjertesykdommer enn de som fortsatte å være gift med samme partner.

Forskerne mener at kvinnenes hjerteproblemer kan ses i sammenheng med de følelsesmessige belastningene og de økonomiske konsekvensene en skilsmisse kan medføre.

 

Mozon.no, 12.11.2006