Hjernestress gir overfølsomhet

Hjernestress gir overfølsomhet

Kortvarig stress kan medføre at hjernecellene blir overfølsomme i flere uker etterpå. Dette er kanskje årsaken til plagene som
oppstår etter sjokkopplevelser.

Av: Hanna Hånes

En rekke forskergrupper arbeider for å finne ut mer om mekanismene bak stressreaksjoner. Siste nytt kommer fra en gruppe i Israel som riktignok har studert mus, men som har gjort interessante nye funn.

Alle som har hatt en sjokkopplevelse vet at man blir litt nervøs etterpå og lett å skremme. Det skyldes at kroppen skrur på mekanismer som skal beskytte oss mot overraskende nye angrep , som om vi fortsatt skulle bo i en hule i naturen, utsatt for farlige rovdyr. I noen tilfeller ser det ut til at kroppen overreagerer, slik at man i tida etterpå får store plager med angst, vonde drømmer og flashback der man for sitt indre blikk gjenopplever det som skjedde. Slike plager er en psykisk lidelse under betegnelsen posttraumatisk
stress-sykdom, PTSD.

Ingen vet hvilke molekylære mekanismer som forårsaker overreaksjoner i hjernen. De israelske forskerne har funnet at et viktig stoff
som har med signaloverføringen å gjøre, acetylkolin-esterase, spiller en viktig rolle ved slik stress-sykdom. De ga mus stresshormonet kortisol og satte dem i en stressituasjon. Det førte til at musene dannet store mengder acetylkolin-esterase, men med en litt annen form enn den normale, og som medførte at signaloverføringen i hjernen ble hemmet . Hjernecellene ble samtidig på en eller annen måte overfølsomme. Undersøkelser viste høyere elektrisk aktivitet i hjernecellene og denne overaktiviteten varte i flere uker. Forskerne
mener at dette kan forklare den overdrevne stressreaksjonen etterpå.

Flere andre teorier for stressreaksjoner er også i forskernes søkelys, flere faktorer kan spille sammen.

- De gode nyhetene er at hjernen er svært flink til å hente seg inn igjen, mange av de forandringene som skjer i kjølvannet av stressreaksjoner, normaliserer seg etter en stund, sier professor Bruce McEwen, Rockefeller-universitetet i USA, til nyhetsbyrået AP. I slutten av januar skal det være en konferanse i New York om stressforskning og stressreaksjoner, en av de mange aktiviteten i kjølvannet av terrorangrepet i september.

HH, mozon.no 21.01.2002