Hjemme-PC

Bondevik-regjeringen ønsker å vidererføre bruttotrekkordningen ved utplassering av arbeidsgivers PC-utstyr hos arbeidstaker, men vil begrense utgiftene som kan finansieres ved bruttotrekk til 10.000 kroner.


Forslaget til en maksgrense på 10.000 kroner er et resultat av en utvikling av at avtalene nå inkluderer tilleggsutstyr som digitale videokamera og store plasmaskjermer (TV-skjermer). Ifølge forslaget til statsbudsjett kan dette neppe begrunnes ut fra tjenstlige behov og er dermed i strid med målet for bruttotrekkordningen.

Dette forslaget gis virkning fra og med 2005, men bare for avtaler som inngås etter at forslaget til 2006-budsjett er lagt fram. Har du allerede bestilt PC gjennom denne ordningen vil den altså foreløpig ikke ha noen ting å si for deg.

Med DinSides hjemme-PC kalkulator kan du se hvor mye du kan spare med dagens ordning.

For å sjekke hvor mye du kan spare med den nye ordningen, kan du fremdeles bruke kalkulatoren, men ikke sette høyere pris på utstyr enn 10.000 kroner.

Bakgrunn

I 1997 ble det innført skattefritak ved utplassering av arbeidsgivers PC-utstyr hos arbeidstaker, og fra 2000 også når dette helt eller delvis finansieres gjennom trekk i arbeidstakerens bruttolønn (bruttotrekkordningen).

Dagens Hjemme-PC ordning innebærer at kjøp av PC subsidieres tilsvarende marginalskatten på lønn.

Les også:

I februar skrev vi at bransjen fryktet at skjult forbrukersalg av store flatTVer og høyttalere som en del av Hjemme-PC ordningen, ville ødelegge for ordningen.
Nei til flatTV fra sjefen