Hjelp med sexlivet

Hvor kan vi få hjelp med seksuallivet? Finnes det offentlige tilbud på småstedene også ? Sexolog Esben E.P. Benestad svarer

Hei Esben
Du anbefaler ofte å ta kontakt med terapeut/sexolog eller liknende til de som har problemer med seksuallivet.. Hvordan kan vi som bor langt unna det meste, komme i kontakt med slike? Finnes det offentlige tilbud på småstedene også - slik at man f. eks. kan få dekt et slikt besøk, sjøl om det skulle medføre reise?
Hilsen Troms

Kjære Troms
Av årsaker som virker uforståelige for mange, har vi et helsevesen som ikke på noen måte går for full maskin. En del av dette helsevesenet kalles det psykiske helsevern. Kanskje har du hørt om bevilgninger til psykiatrien, at de må økes, at det psykiske helsevernet må utvikles osv. Alt det er vel og bra på papiret, og vi får håpe det også slår til i praksis.

Det som imidlertid enda ikke har noen plass på offentlige papirer er seksualvernet . På tross av at seksualitet er en svært vesentlig del av det vi kaller menneskets naturlige funksjoner på linje med tørste , appetitt, avføring og vannlating, blir seksualiteten overhodet ikke nevnt i offentlige utredninger om helsevern. Dette står i ganske grell kontrast til at omtrent ti prosent av befolkningen opplever seksuelle problemer de trenger hjelp til å løse!

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dette er sørgelig, og det er dyrt. Uløste seksuelle problemer fører med seg depresjoner, angst, ekteskapsoppløsninger og selvmord. Samfunnet ville ha mye å vinne på å gjøre sexologisk kompetanse tilgjengelig for folk over hele landet.
I dag kan en bli henvist til sexolog, dersom en har en problemstilling som hører inn under det fagområdet, og dersom det finnes en sexolog tilgjengelig. Det er imidlertid sjelden, dessverre, at reisen til sexologen blir dekket av det offentlige. Sexolog er enda ikke noen offentlig godkjent spesialkompetanse. Derfor blir det slik at selv om du skulle ha en komplisert og krevende seksuelt problem, vil det offentlige bare betale reise til for eksempel nærmeste allmennlege eller psykolog.

Noen av allmennlegene og noen av psykologene har sexologisk utdanning, men det er ikke så mange. Det er også høyst tilfeldig hvem som har det, ettersom verken medisinsk eller psykologisk utdanning har sexologiske tilbud utover noen ganske få timer. De som kan sexologi, har skaffet seg sin utdannelse selv etter at de ble ferdige med sine grunn utdanninger, og de har gjort det fordi de har hatt spesiell interesse og/eller fordi de har sett hvor uhyre viktig det er å kunne forholde seg til seksualiteten når en jobber med mennesker.

Jeg synes du skal sende brevet ditt til helseministeren. Det ville være interessant å høre hva svar du ville få. Med det mener jeg ikke at problemstillingen er fremmed for helsedepartementet. Flere der og flere politikere viser og har vist stor interesse for dette fagfeltet. Det kan jo gi løfter om bedre kår for seksualiteten også i Kirkenes. Vi må likevel passe på at de offentlige apparatene ikke glemmer at disse problemene finnes rundt omkring i det ganske land.
Hilsen Esben