Hjelmpåbud gir færre hjerneskader

Å påby sykkelhjelm fører til økt bruk og færre hjerneskader hos barn.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com Foto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com Foto: Colourbox.comVis mer

Det er konklusjonen fra den internasjonale organisasjonen Cochrane-samarbeidet, som har gått gjennom relevant forskningslitteratur fra USA, skriver Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Sykkelulykker er en av de vanligste årsakene til hjerneskader. En tidligere oversikt fra Cochrane-samarbeidet har vist at sykkelhjelmer i stor grad kan forebygge hode-, hjerne- og ansiktsskader.

Men mange syklister bruker ikke hjelm, og årsakene til det kan være flere.

- Det er ikke tvil om at hjelm har en beskyttende virkning:

Skeptiske hjelm-motstandere
Flere land, blant annet Sverige, Finland, USA og Australia, har innført hjelmpåbud, enten for barn og ungdom eller for alle aldersgrupper. I Norge er det ikke påbudt med sykkelhjelm.

- Vi har diskutert et påbud om sykkelhjelm, men det er ikke sikkert det er veien å gå, sa samferdselsminister Liv Signe Navarsete på generelt grunnlag til Mozon.no da hun åpnet "Sykle til jobben-aksjonen" i Oslo i dag.

Navarsete mener et påbud kan bli vanskelig å håndheve.

- Vi kan ikke gi en 10-åring bot, og det ville være litt søkt å gi foreldrene bøter. Men det er gode argumenter for og imot, så vi får se, sier Navarsete.

Motstandere av slike påbud hevder at dette kan gjøre at folk sykler mindre, at andre sikkerhetstiltak (for eksempel sykkelstier og lavere fartsgrenser) ikke blir iverksatt og at syklister med hjelm sykler mer uforsiktig.

En britisk forsker mener bilistene stoler mer på deg som syklist når du bruker hjelm:

Trenger mer forskning
Virkningen av påbud blant voksne er ikke kjent. Det er heller ikke kjent om et påbud vil gjøre at folk sykler mindre, eller om det gir andre ulemper.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten påpeker at kvaliteten på denne dokumentasjonen er lav og at videre forskning sannsynligvis kommer til å ha en viktig innflytelse på vår tillit til disse resultatene.

Også i skibakken bør du ha hjelm, understreker fagfolk: