HIV og malaria i ond sirkel

Malaria og HIV hjelper hverandre til å spre seg mer effektivt, tror amerikanske forskere.

HIV spres lettest når pasienter har høye virusnivå i blodet. En malariainfeksjon kan sjudoble dette virusnivået, ifølge forskere ved University of Washington. Samtidig er personer med HIV også mer utsatt for malaria på grunn av svekket immunforsvar.

I et område i Kenya, hadde denne onde sirkelen skylden for flere tusen HIV-infeksjoner og nesten en million malariautbrudd over 20 år, ifølge studien som er presentert i tidsskriftet Science.

Kan forklare HIV-spredning
Ut fra en matematisk modell fant forskerne ut at malaria kan være ansvarlig for nesten fem prosent av HIV-infeksjonene, mens HIV kan stå bak ti prosent av malariautbruddene i regioner hvor begge sykdommene er vanlig.

- Dette er en betydelig sammenheng, sier hovedforfatter Latih Abu-Raddah, ifølge nettstedet chron.com. Han mener resultatene er med på å forklare den eksplosive spredningen av HIV i hele det sørlige Afrika.

Les også: Gjennombrudd for hiv-vaksine

Samlet angrep
Hvert år rammer malaria opptil 500 millioner mennesker og tar livet av mer enn en million, ifølge nettstedet chron.com. Flesteparten av de som rammes er små barn og flesteparten bor i Afrika.

Amerikanske helsemyndigheter mener studien understreker hvor viktig det er å sette inn et samlet angrep mot disse sykdommene.

- Anti-malaria-programmer framstår som langt viktigere når du forstår at du ikke bare vil ramme én sykdom, men du kan ramme også en annen, sier Dr. Anthony Fauci i the National Institute of Health.

HIV-medisiner til flere
Forskerne bak studien mener det er viktig at slike programmer også retter seg mot HIV-pasienter.

En annen viktig måte å bekjempe problemet på, er å sørge for økt tilgang til HIV-medisiner som senker virus-nivåene. På den måten vil HIV-pasienter unngå å få en så kraftig økning i antallet virus hvis de blir rammet av malaria, påpeker forskerne.

Vil du vite mer om hiv og aids? Les mer på Lommelegen:

 

Mozon.no, 13.12.2006