Hikke kan være kreft

Hikke kan være irriterende, særlig hvis det kommer ofte. Nå viser forskning at jevnlig hikke kan være tegn på kreft.

Jevnlig hikking, i tillegg til vekttap og svelgeproblemer, kan være et tegn på spiserørskreft. Det viser irsk forskning.

Ikke sett før
- Til nå har ikke hikke blitt betraktet som et mulig tegn på kreft, sier forskningsleder Tom Walsh ved James Connolly Memorial Hospital i Dublin til Reuters Health.

Det deltok 99 pasienter med spiserørskreft i studien. Ifølge Walsh var 27 prosent av disse plaget av jevnlig hikke. Seks prosent sa at det var hikken som fikk dem til å oppsøke lege.

Forskerne tror det er hovednerven i mellomgulvet som forbinder hikke og kreft.

Kjerringråd
Hikke kommer av ufrivillige krampetrekninger i mellomgulvet, noe som fører til at stemmebåndet lukkes kort. Hikke oppstår blant annet hvis du spiser for fort eller mye, ler, drikker mye alkohol eller hoster.

For å slutte med hikken, finnes flere kjerringråd. Å puste inn i en papirpose, drikke vann, holde pusten og å bli skremt er blant tingene som skal hjelpe.

Sjelden sykdom
Spiserørskreft er en forholdsvis sjelden krefttype, skriver Kreftforeningen. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at det døde 322 menn og 133 kvinner av spiserørskreft i Norge fra 2001 til 2003. I 2004 fikk 205 personer diagnosen, ifølge Kreftregisteret.

Røyking og alkohol, samt alder, øker risikoen for spiserørskreft. Symptomer på sykdommen er smerter ved svelging, brennende fornemmelse øverst i magen, følelse av at noe sitter fast i halsen bak brystbenet, vekttap og tretthet, ifølge Kreftforeningen.

Studien ble presentert ved Royal College of Surgeons i Irland.

 

Mozon, 21.4.2006